Symposium ‘’Waarom zouden we bang zijn?’’, kompas naar eenheid

Het symposium ''Waarom zouden we bang zijn?'' organiseer ik (Marianne Visser van Klaarwater) op 16 september 2023 in de Joannes de Doperkerk in Hoofddorp.
Het door mij te organiseren symposium ”Waarom zouden we bang zijn?” vindt plaats op 16 september 2023 in de Joannes de Doperkerk in Hoofddorp.

Het symposium ‘’Waarom zouden we bang zijn?’’ gaat over het leven van geloofshelden. Vanuit naastenliefde en andere positieve waarden schuwden ze het gevaar niet.  Hoe kunnen wij naar het voorbeeld van Bernard Van Klaarwater e.a. groepen van verschillende komaf en religie met elkaar verbinden?  

symposium naar het leven van Bernard van Klaarwater (links) met zijn vader/mijn opa (rechts).
Bernard van Klaarwater (links) met zijn vader/mijn opa (rechts).

Bernard van Klaarwater (Baarn, 2 februari 1896 – Bismarckzee, 18 maart 1943) was Missionaris van het Heilig Hart in Papoea-Nieuw-Guinea. Japanse scherpschutters vermoorden hem samen met 49 andere geestelijken op 18 maart 1943. Bernard was de broer van mijn vader.
UItgeverij Gopher publiceerde op 13 september 2022 mijn biografie ”Waarom zouden we bang zijn?”. Daana zocht ik naar de betekenis van Bernards leven voor onze huidige maatschappij. Zo kwam ik op het idee voor het gelijknamig seminar.

Symposium naar aanleiding van het leven van pater Bernard

Bernard van Klaarwater kwam als Missionaris van het Heilig Hart in 1923 naar Manus. Dit is een eiland in de Bismarck Archipel van Papoea Nieuw-Guinea. Tien jaar voor zijn komst kwam daar een politiepost voor het handhaven van het verbod op kannibalisme en stammenstrijd.
Daar kwam Bernard met zijn boodschap van geloof, hoop en liefde. Hij doorbrak de onderlinge vijandschap door met verschillende stammen een kerk te bouwen. Zo ontstond er verdraagzaamheid en respect voor elkaar.

symposium ''Waarom zouden we bang zijn?''

Toelichting symposium ‘’Waarom zouden we bang zijn?‘

Bernard van Klaarwater raakte de ziel van de Papoea’s door hen als zijn gelijke te zien. Wanneer mensen de handen ineenslaan dan kan veel zich ten goede keren. Ook in onze maatschappij.   
De angst voor elkaar verdwijnt en polarisatie maakt plaats voor compassie. Naar het voorbeeld van mijn oom wil ik een bijdrage leveren aan meer eenheid en vrede in de wereld. Ik doe dit niet alleen met dit seminar maar ook met mijn lezingen.

Seminar ''Waarom zouden we bang zijn?'' Hulp van zusters in Oekraïne.
Het symposium ”Waarom zouden we bang zijn?” is een benefiet zusters en priesters in Oekraïne

Religieuzen en priesters in Oekraïne   

Het symposium bied ik als een benefiet aan de Stichting Kerk in Nood. Zij bieden financiële steun voor het werk van priesters en religieuzen in Oekraïne. Na de inval door Rusland bleven pzij in het land om hun mensen bij te staan.
Door het tonen van naastenliefde willen zij de wonden helen in de zielen van zoveel mensen onder wie veel kinderen.  Zoals door het opblazen van de stuwdam. Tijdens het symposium vertelt Peter Broeders over de inzet voor verbondenheid niet alleen in Oekraïne maar ook in de Philippijnen.  

Majoor Bosshart en zuster Augustines, foto Riny Reiken
Majoor Bosshardt en zuster Augustines, foto Riny Reiken

Symposium ”Waarom zouden we bang zijn?” Majoor Bosshardt

Riny Reiken vertelt over Majoor Bosshardt. Riny had 40 jaar lang het proeflokaal In de Olofspoort. Dit bevond zich in Amsterdam aan het eind van de Warmoesstraart en bij de Zeedijk.
Wegens drugscriminaliteit en prostitutie was dit destijds een no go area. Juist in dit gebied bood Riny aan menigeen een luisterend oor. Ook toonde ze compassie met mensen aan de rand van de samenleving. Zoals ook Majoor Bosshardt (Utrecht, 8 juni 1913 – Amsterdam, 25 juni 2007) en de Zusters Augustinessen dat deden.   
De Majoor kwam regelmatig in de Olofspoort. Hun gedeelde compassie leidde tot een hechte vriendschap. Dat zal ook blijken uit Riny’s lezing over haar vriendschap met de Leger des Heils soldaat en de zusters Augustinessen.  

Seminar: Waarom zouden we bang zijn? Titus Brandsma
Benefietsymposium Oekraïne, Titus Brandsma

Titus Brandsma

Professor dr. Inigo Bocken belicht tijdens het symposium ‘’Waarom zouden we bang zijn?’’ de wijsheid van Titus Brandsma (Bolsward, 23 februari 1881 – Dachau, 26 juli 1942). Met zijn pen in de hand vocht de priester tegen de nationaalsocialistische bezetting.
Titus was niet alleen priester maar ook docent en journalist. Daarnaast behoort hij tot de meest inspirerende karmelieten voor de hedendaagse wereld. Zo stelde hij de vraag: hoe kan de kerk met haar spirituele boodschap alle lagen van de bevolking aanspreken? 

Verder op Weg Open kerken, diaken Rob Mascini met Marianne Visser van Klaarwater(links) en geestelijk verzorgster Bernadette Dullens (rechts)
Diaken Rob Mascini voert een pleidooi voor open kerken met zijn boek ”Nog is het licht in de kerk niet gedoofd.” Het eerst exemlpaar bood hij aan Marianne Visser van Klaarwater(links) en geestelijk verzorgster Bernadette Dullens (rechts). Locatie: het Fundament va de Joannes de Doperkerk .

Rob Mascini over geloofshelden

Diaken Rob Mascini werkte meer dan 25 jaar voor een internationaal studiecentrum van de kerk. Hij onderzocht wereldwijd hoe de kerk in spannende gebieden overleefde en wat ze voor de mensen betekende.  
Zo bezocht hij in het geheim werkende priesters en kloosterzusters achter het ijzeren gordijn. Hij zag daar hoe de overheid God uitbande door de kerken te sluiten. Ook liet ze parochies in dorpen en stadswijken verdwijnen.
Vanuit zijn Godsvertrouwen bezocht Rob zelfs de guerillagebieden van Colombia. Ook schuwde hij niet het door apartheid getroffen Soweto. Op deze en andere plaatsen ontmoette hij geloofshelden van onze tijd.

Paneldiscussie symposium “Waarom zouden we bang zijn?’’  

Kan het leven van Bernard en andere geloofshelden een bron van inspiratie zijn voor meer verbondenheid? Dit tegen alle intolerantie en haat in in onze huidige samenleving. Ligt hier soms een taak voor een missionaire kerk?
Deze vragen komen aan de orde tijdens de paneldiscussie o.l.v. dagvoorzitter Gemma Crijns. Zij was mede-initiator van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Nijenrode, Amnesty International). Het panel bestaat uit diaken Rob Mascini en, Jacques Maes (secretaris generaal Pro Petri Sede Benelux).

Seminar''Waarom zouden we bang zijn?'', Joannes de Doperkerk, een missionaire kerk in Hoofddorp
Seminar”Waarom zouden we bang zijn?”, Joannes de Doperkerk, een missionaire kerk in Hoofddorp

Requiem met Mgr. J. Hendriks

Na het symposium volgt een Requiem. De eerwaarde bisschop Mgr. D. J, Hendriks van het Bisdom Haarlem-Amsterdam gaat daarin voor. We bidden voor Bernard van Klaarwater en allen die omwille van het geloof gemarteld en gedood zijn of worden.
De bisschop las ”Waarom zouden we bang zijn?”. Ook was hij bij de lezing daarover in het Grootseminarie te Heiloo. De tijdens de Tweede Wereldoorlog begane gruwelijkheden raakten overwonnen door de liefde voor God en mens.
’Geloof en kerk in Papoea-Nieuw-Guinea zijn levend en krach­tig,’’ schreef Hendriks. Dankzij zijn aanbeveling mag ik op 27 september mijn boek schenken aan de paus persoonlijk.       

Het symposium ”Waarom zouden we bang” wijst op moed en andere positieve waarden als een moreel kompas naar eenheid en vrede
Na het seminar en requiem kan nog even worden nagepraat in het Fundament van de Joannes de Doperkerk .
Na het symposium en requiem kan nog even worden nagepraat in het Fundament van de Joannes de Doperkerk .

Over de locatie en meer van het symposium

Wist je dat?

Wist je dat ik het initiatief tot dit symposium mede nam vanuit liefde voor mijn overleden man Roel Visser (1946-2008)? Dankzij hem wist mijn familie na 42 jaar onzekerheid wat er gebeurde met Bernard van Klaarwater.
Dit symposium komt tot stand danzkij hulp van het kerkbestuur en vele vrijwilligers van de parochie. Ook dankzij mijn coach Paul Stolwijk, auteur van het boek “Rouw verdient Respect.”

Neem voor verdere info contact op met marianne@verderopweg.nl .  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *