Oproep tot kerkdiscussie. Diaken Rob Mascini: ”Houd de kerk open”

Oproep tot kerkdiscussie. Dat doet Rob Mascini met  ‘’Nog is het licht in de tempel niet gedoofd’’.  Aan de hand van zijn wereldwijde ervaringen wijst hij op kansen om kerksluitingen te voorkomen. Intussen opende de Westerkerk in Amsterdam op 16 juli haar deuren voor het gedenken van Peter R. de Vries.

Foto: Rob Mascini ''Nog is het licht in de tempel niet gedoofd.'' De Karmel in Gent houdt de kerk open omwille van het geknakte riet en de kwijnende vlaspit
Oproep tot Kerkdiscussie. Foto: Rob Mascini ”Nog is het licht in de tempel niet gedoofd.” De Karmel in Gent houdt de kerk open omwille van het geknakte riet en de kwijnende vlaspit

Rob Mascini schreef ’Nog is het licht in de tempel niet gedoofd’’ vanuit bezorgdheid. Hij maakt zich zorgen over het effect van kerksluitingen op de gemeenschappen. Vandaar zijn oproep tot kerkdiscussie. 

Oproep tot kerkdiscussie: aangrijpende verhalen

De aangrijpende verhalen en prachtige illustraties in  ’Nog is het licht in de tempel niet gedoofd’ raken me. Hij stuurde het naar diverse uitgevers maar ze wilden het niet publiceren. Nu wil ik hem verder op weg helpen.
Een oproep tot kerkdiscussie om verdere afbraak van het kerkelijk erfgoed te voorkomen. Hoe zie je dat voor je? vraag ik aan Rob. ‘’Die discussie zal toch vooral moeten gebeuren bij pastores en besturen en via de sociale media ook de gewone kerkgangers moeten bereiken. Dus verspreiden en delen van de berichten en de opinies.’’

Oproep tot kerkdiscussie: de kerk uitgejaagd    

‘‘Ze jagen ons de kerk uit’’. Als lid van de charismatische gebedsgroep Haarlem herinner ik me deze woorden van onze voorzitster. Het was 2015 en de Sint Jan de Doperkerk moest haar deur sluiten. In 2018 zou ze worden onttrokken aan de eredienst.
De Sint Jan de Doperkerk zat elke laatste zondag van de maand vol. Dan begeleidde de Surinaamse gebedsgroep de Heilige Mis. De dames droegen kleurrijke jurken en zongen vol overgave liederen die de hele kerk bezielden.
Na het sluiten werden de gebedsavonden en Heilige Missen voortgezet in de Pastoor van Arskerk. Het werd nooit meer zoals het was. In 2017 sloot ook de pastoor van Arskerk haar deuren. In 2018 werd ook zij aan de eredienst onttrokken. 

Cultuur onder vuur: in 2008 woonde ik naast de Pastoor Van Arskerk
de Pastoor Van Arskerk

Oproep tot kerkdiscussie: verbrokkelde gemeenschap

De gebedsavonden werden voortgezet in de Sint Josephkerk van Haarlem. De gemeenschap van trouwe kerkgangers raakte verbrokkeld. Sommige gaan nu naar de Sint Josephkerk. Anderen gaan naar de Oosterkerk, onderdeel van de Protestantse gemeente Haarlem. Zelf ben ik nu parochiaan van de Nieuwe Bavo. 
Andere parochianen van de Sint Jan de Doperkerk gaan naar de Moeder van de Verlosserkerk. Het gebouw is  aangewezen als gemeentelijk monument en de parochianen krijgen een nieuwe plek. Ook de Groenmarktkerk moet dicht. Van de acht katholieke kerken die Haarlem in 2008 telde, resteren alleen de Nieuwe Bavo en de Sint Josephkerk.

Oproep tot kerkdiscussie: teleurgesteld in de Kerkgemeenschap

 ‘’Kerken sluiten veroorzaakt afbraak van geloof bij mensen. Ze verliezen hun contact met de gemeenschap, zijn teleurgesteld in de Kerk en hoeven die niet meer’’, zegt Rob Mascini.

Door het verspreiden verlies je de band die gevoed werd door jarenlang samenzijn in goede en slechte tijden. Het meeleven met elkaar. Het zonder woorden begrijpen van elkaar.  
Het verbrokkeld raken leidt ertoe dat je elkaar niet meer zo snel begrijpt. Je kent elkaars historie immers niet. Je moet binnen de gemeenschap opnieuw je plaats verwerven. Wennen aan elkaar. Daarbij kan het voelen alsof je oploopt tegen een muur van onverschilligheid. Met als gevolg dat je teleurgesteld raakt in de kerkgemeenschap. Je gaat er niet meer elke zondag heen. Zoals dat ook bij mij gebeurde.  

Oproep tot Kerkdiscussie. Foto: Rob Mascini ''Nog is het licht in de tempel niet gedoofd.'' Mgr Erik Vorden, de RK bisschop van Oslo, neemt bezit van zijn zetel in de Lutherse Kathedraal van Trondheid, de oude bisschopsstad
Oproep tot Kerkdiscussie. Foto: Rob Mascini ”Nog is het licht in de tempel niet gedoofd.” Mgr Erik Vorden, de RK bisschop van Oslo, neemt bezit van zijn zetel in de Lutherse Kathedraal van Trondheid, de oude bisschopsstad

Oproep tot kerkdiscussie: kaarsje opsteken voor Peter R. de Vries

Op 16 juli 2021 kwamen bijna honderd mensen naar de Westerkerk in Amsterdam om Peter R. de Vries te herdenken. Ze waren tot 15 uur welkom om een kaarsje aan te steken of voor een moment van stilte en bezinning.
Peter R. de Vries was niet alleen de beste misdaadverslaggever ooit maar ook steun en toeverlaat van ouders en familieleden van vermiste en vermoorde personen. De laffe moord op hem bracht Nederland in shock. Die open protestantse kerk voelde als een weldaad.
Bidden geeft kracht en gevoel in contact te staan met die eeuwigdurende bron van liefde, zoals ik God noem, Het doet me beseffen dat ik slechts een werktuig ben van Zijn vrede, zoals Sint Franciscus dat noemde. Die bron van liefde voel ik in elk oprecht beleden geloof. Ook in het Joodse en Islamitische.  

Oproep tot kerkdiscussie: meditatieve sfeer  

Na het overlijden van mijn man Roel in 2008 raakte ik bang voor mijn eigen eenzaamheid. Om deze te overwinnen bezocht ik in 2010 helemaal alleen de steden Istanbul en Budapest. Ook dwaalde ik alleen door Nazareth. Steden waarvan ik de taal niet sprak, geen mens kende en de weg niet wist. Door zo alleen op stap te gaan overwon ik mijn angst.   
In Oost-Turkije bezocht ik een moskee, in Boedapest een synagoge en in Nazareth een kerk. Steeds was het gebedshuis open maar was er verder niemand. Steeds weer voelde ik die meditatieve sfeer van jarenlange, decennialange ja soms eeuwenlang intense gebeden. Ook dat voelde als een weldaad.

Nazareth nacht
Nazareth nacht

Onttrekken aan de eredienst

Die meditatieve weldadige rust voel je niet in een sporthal, theater of andere openbare ruimte. Dat voel je wel in een kerk maar valt weg door deze zonder meer aan de eredienst te onttrekken. Zoals dat in Ravenstein gebeurde wegens het organiseren van concerten.
De katholieke kerk meet hier blijkbaar met twee maten. Met behoud van de eredienst kan je in de kathedraal van Haarlem genieten van  rondleldingen, concerten en exposities.

Sacraliteit van het gebouw    

Volgens Mascini moeten er in een kerk diverse activiteiten mogelijk zijn zonder deze te onttrekken aan de eredienst. Voor het Katholiek Nieuwsblad van 9 juli stelde Emma Koevoets hem de vraag over het hoe.   
‘‘Dit dient te gebeuren in de stijl die de sacraliteit van het gebouw waardeert. Als je dat kan doen, merk je dat je kerk een gebouw wordt zoals het volgens mij bedoeld is.
Waar je lief en leed kunt delen, niet alleen met de Lieve Heer of met Maria die je daar ontmoet, maar ook met de mensen die je daar treft.
Als je die kerk niet alleen reserveert voor de heilige Mis, maar opengooit, merk je al dat er veel meer draagvlak is voor je parochie. Wij maken van de kerk een utiliteitsgebouw: wat voor nut heeft dit? Het nut van de kerk is dat je er op zondagmorgen de Eucharistie kunt bijwonen. Nou, als je alleen maar dát nut ziet, red je het niet.’’

AT5, in de Westerkerk Amsterdam herdachten op 16 juli 2021 bijna honderd mensen Peter R. de Vries
Oproep tot Kerkdiscussie. Foto: Rob Mascini ''Nog is het licht in de tempel niet gedoofd.'' Afbraak Magdalenakerk `1965 Amsterdam
Oproep tot Kerkdiscussie. Foto: Rob Mascini ”Nog is het licht in de tempel niet gedoofd.” Afbraak Magdalenakerk `1965 Amsterdam

Activiteiten om de kerk open te houden;

● Samenwerken met andere kerken;
● Het organiseren van concerten, tentoonstellingen, evenementen, lezingen, rondleidingen zoals dat ook gebeurt in de Koepelkathedraal van Haarlem.
● Stichtingen: Veel kerken en parochies kunnen blijven dankzij stichtingen die hen steunen. Zoals in bisdom Haarlem-Amsterdam de ‘Vrienden van de kathedraal’ in Haarlem.’
Loterijfonds zoals in Ravenstein. Anders dan bij de Koepelkathedraal werd de kerk aan de eredienst onttrokken wegens het organiseren van concerten e.d.
● Stilteplekken maken zoals Kloosterstad Haarlem;
● Wandelingen organiseren, zoals wandelen tussen twee Haarlemse kathedralen. .
● Een kerk is meer dan een hoop stenen, stelt diaken Rob Mascini.
● Naar aanleiding van de moord op Peter R. de Vries schreef Mgr. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam dit aangrijpende artikel.
● Lees ook: aangrijpend interview met Rob Mascini in Turbantia.

Wist je dat?

Wist je dat Rob Mascini verder kijkt dan het gebouw? ”Volle kerken zoals in mijn jeugd zullen we nooit meer tegenkomen. Wel is het  belangrijk dat wij als katholieke gemeenschap in Nederland in de samenleving aanwezig zijn.
Dus meedoen met relevante discussies. In alle gesprekken over medische ethiek bijvoorbeeld, kan de Kerk een ander geluid laten horen. Je moet Kerk zijn in de wereld. Ook plaatselijk, en daarvoor hebben we het mooie instrument van de kerkgebouwen.”

Neem voor meer informatie contact op met robmascini@gmail.com

Met Verder op Weg bied ik een podium aan inspirerende personen die bijdragen aan een wereld met meer liefde en aandacht voor elkaar.

Regelmatig schrijf ik over geloof, spiritualiteit, mentale gezondheid en zingeving. Bijvoorbeeld over de gevolgen van ontkerkelijking en het zoeken naar nieuwe wegen.

2 gedachten over “Oproep tot kerkdiscussie. Diaken Rob Mascini: ”Houd de kerk open”

  1. JM Janssen

    Als de kerk er niet meer is is het hart uit de gemeenschap bij ons is er geen kerkblaadje meer met de diensten en een boodschap (te duur ?) nu staat het wekelijks in een buurt blad maar het is toch een gemis men schrijft dat over vijf jaar de kerk een andere bestemming krijgt om de kerk de begraaf plaats daar moet je toch niet aan denken dat daar iedere dag anderen overheen lopen ? Wat een wereld ramp na ramp

    1. Marianne Visser van Klaarwater Bericht auteur

      Oeps Janne, ik begrijp dat je in een buurtblad moest lezen dat jullie kerk over vijf jaar een andere bestemming krijgt. Wat lijkt me dat zwaar. Bij het sluiten van de Sint Jan de Doperkerk in de Amsterdamstraat van Haarlem zeiden zelfs mensen die nooit in de kerk kwamen: de ziel is uit de straat. ”Zonder kerk is het hart uit de gemeenschap”, zoals je terecht schrijft. Ik wens jullie heel veel sterkte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *