Intolerantie : ‘In het diepe’ toont huidig Nederland op zijn smalst

Intolerantie en onvrijheid staan centraal in ''In het diepe'' van Dir Jan Kop. Beeld; verzetsspeldjes van mijn moeder uit de 2e Wereldoorlog.
Intolerantie en onvrijheid staan centraal in ”In het diepe” van Dir Jan Kop. Beeld; verzetsspeldjes van mijn moeder uit de 2e Wereldoorlog.

Dirk-Jan Kop beschrijft in zijn roman ‘’In het diepe’’ vier levens van buitenbeentjes. Zij komen in conflict met de normen en waarden van hun naaste omgeving. Vanuit zijn diepgaande kennis over kerk en maatschappij wijst Dirk-Jan Kop op intolerantie en onvrijheid in huidig Nederland.

Dirk-Jan Kop opent  ‘’In het diepe’’  met Mattheus 10: 34. Hierin stelt Jezus dat wie Hem wil volgen zijn naasten moet loslaten. Gaat het hier om eigenliefde van Jezus of speelt er meer? Volgens mij betreft het vooral het Hem willen volgen in Zijn liefde voor de wereld. Daarin spelen intolerantie en onvrijheid geen rol. Iedereen is welkom.  

Lees meer: Intolerantie : ‘In het diepe’ toont huidig Nederland op zijn smalst

Dirk-Jan Kop opent  ‘’In het diepe’’  met Mattheus 10: 34. Hierin stelt Jezus dat wie Hem wil volgen zijn naasten moet loslaten. Gaat het hier om eigenliefde van Jezus of speelt er meer? Volgens mij betreft het vooral het Hem willen volgen in Zijn liefde voor de wereld. Daarin spelen intolerantie en onvrijheid geen rol. Iedereen is welkom.  

Intolerantie en onvrijheid  

Intolerantie en onvrijheid vormen de rode draad van ‘’In het diepe’’. Geschreven als een feitenverslag is het een dagboek. Dit beschrijft de periode van 12 september 2001 tot en met 5 mei 2002. Elke dag wordt op een enkele na voorafgegaan door een kort nieuwsbericht.
12 september is de dag na de aanslag op de Twin Towers in New York. 5 mei is de dag voorafgaande aan de moord op Pim Fortuyn. Met de komst van de Euro en meer verandert Nederland ingrijpend. Maar geldt dat ook voor de mens?

De intolerantie van een ‘zinledig’ geloof

Anders dan de maatschappij verandert de mens niet zo snel. Zo blijkt uit ‘’In het diepe’’ Als geesteskinderen van Jan Kop komen vier buitenbeentjes in problemen met hun naaste omgeving. Hun ruimdenkende geest botst met het keurslijf van een ‘’zinledig geloof’,’ zoals de auteur het noemt. .  
Dirk-Jan Kop toont Nederland op zijn smalst met schrijnende voorbeelden van intolerantie en onvrijheid. Volgens hem vertoont Nederland Kafkaiaanse trekken. Wat hij hiermee bedoelt blijft onduidelijk. Wat betreft de rode lijn doet ‘’In het diepe’’ wel denken aan Kafka,’’ Ook in ‘’het diepe’’ staat de schuld bij voorbaat al vast.

Voor vluchtelingen is Nederland het land van vrijheid en tolerantie? Maar is dat wel zo? Beeld; vluchtelingenbeeld Sint Pietersplein Rome.
Voor vluchtelingen is Nederland het land van vrijheid en tolerantie? Maar is dat wel zo? Beeld; vluchtelingenbeeld Sint Pietersplein Rome.

Schuldig aan intolerantie en onvrijheid

Als schuldig aan intolerantie en onvrijheid wijst Dirk-Jan Kop op:  

  • De gereformeerde school; deze wil de ongelovige Frank Driester verwijderen wegens zijn kwetsende opvattingen. Datzelfde geldt ook voor leraar Evert. Als leraar biologie verkondigt hij de evolutieleer. Bovendien blijkt hij een homo te zijn die verliefd raakt op de homofiel Maarten.
  • De islam; zij ziet ongelovigen als varkens. Omgang met hen dient te worden afgestraft. Zoals dat ook geldt voor Mairsolt wegens haar liefde voor Frank.
  • De  communistische sportwereld. Daarbij gold ‘’een Olympische overwinning is een socialistische overwinning.’’ Dat leidde tot doping. De uit DDR gevluchte badjuffrouw  Bettina werd daarvan de dupe. Nu laat ze zich ombouwen tot man en wil ze priester worden. Dat botst met de regels van de RK-kerk.

Verhaallijn en plot

’Wie Mij wil volgen moet zijn naasten loslaten,’’ stelde Jezus (Mattheüs 10:34). Om de essentie van deze roman te pakken, vervang ik het woord Mij door liefde. De hoofdpersonen willen hun hart volgen maar zitten gevangen in een keurslijf.  
Als buitenbeentjes krijgen ze te maken met agressie en wreedheden. Het net van intolerantie en onvrijheid spant zich steeds meer om hen heen. Toch blijven ze worstelen met het loslaten. Totdat ze het heft in eigen hand nemen.

‘’In het diepe’’ is beeldend geschreven en gemakkelijk leesbaar. Met rake tegenstrijdigheden wijst het op geestelijke bekrompenheid in huidig Nederland. De locatie is een denkbeeldig dorp in de ‘’Calvinistische moerasdelta’’, zoals Reve het volgens Kop zou noemen.    

Dirk-Jan  Kop is sinds 2019 ambassadeur van Noord Macedonië. Op 8 november 2023 zette de Europese Commissie voor Macedonië het licht op groen.
Dirk Jan Kop schreef over intolerantie en onvrijheid in Nederland. Hij is ambassadeur van Macedonie.

Meer lezen over intolerantie en onvrijheid

Wist je dat?

Wist je dat Dirk-Jan Kop in 1986 in dienst trad van het ministerie van Buitenlandse Zaken? Hij werkte onder andere in Moskou en St. Petersburg en op het departement. De val van de Berlijnse muur ziet hij als hoogtepunt van zijn carrière

Kijk voor meer interessante boeken op de webiste van Kelbo .  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *