Oranjevorsten en hun geloof: recensies+lezingen

Oranjevorsten en hun geloof. Op 15 november 2017 presenteerde Marianne Visser van Klaarwater in de Gravenzaal van Haarlem haar boek ''het geloof van Oranje'' aan burgemeester Jos Wienen. Foto: Willem Brand, http://www.haarlemse-hofjeskrant.nl/
Oranjevorsten en hun geloof. Op 15 november 2017 presenteerde Marianne Visser van Klaarwater in de Gravenzaal van Haarlem haar boek ”het geloof van Oranje” aan burgemeester Jos Wienen. Foto: Willem Brand, http://www.haarlemse-hofjeskrant.nl/

Een aanrader met het oog op de herdenking van 500 jaar Reformatie. Zo noemt Geert van Dartel het boek ‘’Het geloof van Oranje, vrijheid, verbondenheid, tolerantie.’’ Als auteur van dit boek over het geloof van Oranjevorsten schonk ik dit boek op 15 november j.l. in de Gravenzaal van Haarlem aan burgemeester Jos Wienen.

Oranjevorsten en hun geloof, Marianne Visser van Klaarwater: Het Geloof van Oranje: eenheid, verbondenheid, tolerantie''Met illustraties van de Arubaanse kunstschilder Gustave Nouel.
Oranjevorsten en hun geloof, Marianne Visser van Klaarwater: Het Geloof van Oranje: eenheid, verbondenheid, tolerantie” Met illustraties van de Arubaanse kunstschilder Gustave Nouel.

Aangenaam verrast nam de Haarlemse burgemeester het boek in ontvangst. Al als kind verslond hij boeken over de Oranjes en dan vooral over Willem van Oranje. Als burgemeester van Haarlem hield hij in juli 2017 zelfs een mini-expositie van zijn verzameling over Willem van Oranje. Toch zei hij bij het in ontvangst nemen van mijn boek over Oranjevorsten nieuwsgierig te zijn naar nog voor hem nog onbekende feiten.

Over het geloof van Oranjevorsten: recensies

Juist de enorme kennis van burgemeester Jos Wienen maakte het voor mij spannend om aan hem mijn boek over Oranjevorsten te schenken. Hoewel.Pieter Klein Beernink van de Telegraaf noemt het ”geloof van Oranje” een uniek boek. ‘’Er zijn veel boeken over de Oranjes. Maar zo’n boek als ‘’Het geloof van Oranje’’ schreef nog niemand.’’
Ook Ina van Beek noemt als recensent van de Elisabethbode het boek heel bijzonder. Op een levendige manier beschrijft het feiten en gebeurtenissen van onze vaderlandse geschiedenis. Maar vooral ook geeft het een mooie inkijk in de geloofsovertuiging van Oranjevorsten. Zeker geen taai geschiedenisboek.’’

Over Het geloof van Oranje. De eerste boekpresentatie over Oranjevorsten en hun geloof vond plaats bij. Boekhandel Douwes in Den Haag op15 december 2015. Aanwezig was o.a. ds Carel ter Linde. Best wel spannend.
Over Het geloof van Oranje. Het allereerste begin: boekpresentatie bij. Boekhandel Douwes in Den Haag op 15 december 2015. Aanwezig was o.a. ds Carel ter Linde. Best wel spannend.

Inhuldiging van koning Willem Alexander bron van boek over Oranjevorsten

Als auteur laat ik me raken door mens en maatschappij. Dat gebeurde ook tijdens de inhuldiging van koning Willem Alexander op 30 april 2013. Met twee omhoog gestoken vingers zwoor hij om zijn functie trouw te vervullen. En eindigde met de woorden: ‘’Zo helpe mij God almachtig.’’
Zoals dat ook zijn moeder, oma en andere vorsten van Oranje dat deden. Met een Latijns woord heet dit de Vocation Divine. Maar wat betekende die Goddelijke roeping voor de Oranjevorsten?
Ik besloot om me in deze vraag te verdiepen en dat leidde tot mijn boek ‘’Het geloof van Oranje’’. Met illustraties van de Arubaanse portretschilder Gustave Nouel beschrijft het vijf eeuwen historie.

Willem II en Anna Paulowna, portret geschilderd door Gustave Nouel in ''het geloof van Oranje''
Willem II en Anna Paulowna, portret geschilderd door Gustave Nouel in ”het geloof van Oranje”

Over het geloof van Oranjevorsten: lezing

Op 8 november 2017 gaf ik een lezing over Het geloof van Oranje in Sociëteit De Witte in Den Haag. Dat gebeurde op verzoek van Miet de Bosschere, voorzitster van de Vlaamse Tafel. Onder ruime belangstelling gaf ik een lezing over Het geloof van Oranje.
In mijn lezing vertelde ik over de persoonlijk betekenis voor Oranjevorsten van de Vocation Divine. Uit respect voor het persoonlijk geloofsleven van prinses Beatrix en ons koningspaar schreef en vertel ik weinig over hen.

Over Het geloof van Oranje: 8 november 2017, lezing bij Sociëteit De Witte in Den Haag
Over Het geloof van Oranje: 8 november 2017, hield Marianne Visser van Klaarwater een lezing bij Sociëteit De Witte in Den Haag

Over Het geloof van Oranje: viering 500 jaar Reformatie in de Dom van Utrecht

Op 31 oktober vond in de Dom van Utrecht de viering 500 jaar Reformatie plaats,
Dankzij mijn boek ‘’Het geloof van Oranje’’ behoorde ik tot de genodigden. Samen met koning Willem Alexander, de regeringsleiders Sybrand Buma en Gert-Jan Segers, kardinaal Eijk en leiders van andere gezindten.
Aandachtig luisterde ik naar de declamatie. Deze schetste een beeld van christelijk Nederland vanaf de komst van Willibrord tot onze inzet voor de huidige maatschappij. Ze was opgesteld door het Rome-Reformatie overleg samengesteld uit vertegenwoordigers van de Protestantse-, Rooms Katholieke-, Oud Katholieke en Gereformeerde kerk. Aan het overleg nam ook Geert van Dartel mee. Gezien zijn mooie recensie over mijn boek deed het me goed om dat te vernemen.

Viering 500 jaar Refomatie, Domkerk Utrecht 31 oktober 2017, rechts koning Willem-Alexander, links vooraan Sijbrand Buma (CDA), Gert-Jan Seegers (christenunie)
Viering 500 jaar Refomatie, Domkerk Utrecht 31 oktober 2017, rechts koning Willem-Alexander, links vooraan Sijbrand Buma (CDA), Gert-Jan Segers (ChristenUnie). Als auteur van Het geloof van Oranje behoorde ik tot de genodigden. Herine Deurloo speelt op de mondharmonica ”Ein fester Burg’.

Over Het geloof van Oranje: recensie Geert van Dartel

Geert van Dartel schreef over Het geloof van Oranje: “Dit is de vrucht van een lang onderzoek naar de geloofsbeleving van de leden van het huis Oranje-Nassau. De auteur leidt de lezer aan de hand van de levensbeschrijvingen van vorsten en vorstinnen van het Huis van Oranje en de waarde die zij hechten aan het geloof door de Vaderlandse geschiedenis heen. De illustraties in het boek zijn van de Arubaanse kunstschilder Gustave Nouel. Zijn portretten van de leden van het Huis van Oranje geven het boek een extra dimensie.”

Willem van Oranje, een door Gustave Nouel geschilderd portret uit het boek ''het geloof van Oranje: vrijheid, verbondenheid, tolerantie(Marianne Visser van KLaarwater, Den Haag, U2pi, 2015).
Willem van Oranje, een door Gustave Nouel geschilderd portret uit het boek ”het geloof van Oranje: vrijheid, verbondenheid, tolerantie(Marianne Visser van KLaarwater, Den Haag, U2pi, 2015).

Over Het geloof van Oranje: presentatie in de Rooms Katholieke kerk

De deelname van de Rooms Katholieke Kerk aan de viering 500 jaar Reformatie verbaasde me niet. Zo vond op 31 oktober in de Haarlemse kathedrale basiliek st Bavo de oecumenische viering plaats van 500 jaar reformatie. Aangenaam verrast zag ik daar mijn boek in de schijnwerper van de boekwinkel van de st Bavo staan.
Eerder nodigde hulpbisschop J.Hendriks mij uit om mijn boek aan hem te laten zien. Daarover schreef hij een mooi artikel op zijn website arsacal.nl

Over Het geloof van Oranje. Oeucumenische viering 500 jaar Reformatie in de kathedrale basiliek st Bavo Haarlem op 31 oktober 2017
Over Het geloof van Oranje. Oeucumenische viering 500 jaar Reformatie in de kathedrale basiliek st Bavo Haarlem op 31 oktober 2017

Over Het geloof van Oranje: lezingen en recensies

Wist je dat?

Wist je dat Alfonso Boekhoudt, huidige gouverneur van Aruba, een voorwoord schreef over Het geloof van Oranje? Hij onderstreepte het belang van het coverwoord verbondenheid.: ‘’Dit boek schetst ook een beeld van de religieuze ontwikkelingen binnen Europa, In het bijzonder die van Nederland. Om een vreedzame samenleving te realiseren moeten we ons focussen op de banden die ons verbinden, in plaats van ons blind te staren op wat ons van elkaar onderscheidt. ”
Ook Gustave Nouel schreef een voorwoord. Hij wijst op de missie van ons gezamenlijk werk. “Samen zien we dit boek als een bijdrage in het streven naar vrede.’’

Neem voor meer info en/of het aanvragen van een lezing of expositie contact op met Marianne Visser van Klaarwater, visser.van.klaarwater@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *