Sacre Coeur/ het Heilig Hart; over charisma, spiritualiteit en liefde

Op 17 oktober 2023 gaf ik een lezing in het woonzorgcentrum Notre Dame/Sacre Coeur in Tilburg. Jeanne Ketelaars, Dochter van Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Hart verwelkomde me.
Op 17 oktober 2023 gaf ik een lezing in het woonzorgcentrum Notre Dame de Sacre Coeur in Tilburg. Jeanne Ketelaars, Dochter van Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Hart, stelde mij voor.

Sacre Coeur/het Heilig Hart van Christus bewoog Jules Chevalier tot het stichten van twee congregaties en de leken beweging. In Tilburg verblijven gepensioneerde volgelingen in Woonzorgcentrum Notre Dame de Sacre Coeur. Alles in deze spirituele oase van rust en regelmaat ademt liefde en devotie voor het Heilig Hart.

Portret van Jules Chevalier in het woonzorgcentrum
Portret van Jules Chevalier in het woonzorgcentrum

Woonzorgcentrum Notre Dame de Sacre Coeur gaf mij het gevoel van thuiskomen. Meer nog dan anders begreep ik de keuze van mijn oom Bernard voor de door Chevalier gestichte congregatie Missionarissen van het Heilig Hart (msc). Vol aandacht luisterden de aanwezigen op 17 oktober naar zijn levensverhaal.

Sacre Coeur,  het Heilig Hart van Jezus

Wat bewoog Jules Chevalier (15 maart 1824- 21 oktober 1907)? Hij stichtte in 1854 de Congregatie Missionarissen van het Heilig Hart (msc). In 1874 volgde de congregatie Dochters van Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Hart (fdnsc).
Chevalier raakte in 1900 rechtstreeks betrokken bij de stichting van de msc zusters. De aanzet tot deze derde congregatie gaf Pater Hubert Linckens. Hij werkte in Duitsland en de FDNSC werd in die tijd niet in Duitse koloniën toegelaten
Chevalier stichtte naast deze drie congregaties ook een lekenbeweging. Paters en broeders moesten samen met zusters en leken een familie vormen. Wat bewoog hem tot dit alles?
Dat lees ik in een door Hans Kwakman msc geschreven boekje. Dit draagt als titel: Het charisma van Jules Chevalier en de identiteit van de Chevalier Familie.

In vuur en vlam voor het Heilig Hart

De liefde van Jezus zette het hart van Jules Chevalier  (15 maart 1824 – 21 oktober 1907) in vuur en vlam. Volgens zijn ‘’Vertrouwelijke aantekeningen’’ voelde hij zich tijdens zijn studie niet aangetrokken tot de vakken filosofie en theologie. Beiden leerden weinig of niets over de liefde.
Hij ontdekte de volgens hem ware kern van het geloof. Deze vind je niet in theoretische formules maar in Jezus Christus. De levende persoon die lief heeft met een menselijk hart. Gods Mensgeworden Woord. Deze visie vormde het charisma van Jules Chevalier.    

De gevel van Notre Dame de Sacre Coeur in Tilburg
De gevel van woonzorgcentrum Notre Dame de Sacre Coeur in Tilburg

Sacre Coeur, over de relatie charisma en spiritualiteit

Auteur Hans Kwakman msc vergelijkt charisma en spiritualiteit als de relatie tussen bron en rivier. ‘’De rivier stroomt door verschillende landschappen. Zij ontvangt vers water uit vele zijrivieren. Ontsprongen uit één bron blijft zij dezelfde rivier’’, stelt de auteur.
Zo is ook de spiritualiteit van de Chevalier familie als een rivier die haar oorsprong vindt in de bron. Met de Chevalier familie wordt bedoeld beide congregaties samen met de lekenbeweging. Deze laatste bestaat uit leken die leven naar het gedachtegoed van Jules Chevalier.

Devotie als geneesmiddel

Chevalier beschouwde de devotie tot het Heilig Hart van Christus als een geneesmiddel voor het kwaad in de wereld. Als grote boosdoener zag hij egoïsme en onverschilligheid als de diepere wortels van het kwaad.
Volgens Chevalier behoorden ook tot ‘’de kwalen van de moderne tijd’’: Rationalisme plus Jansenisme plus Protestantisme. Dat laatste herken ik vanuit mijn boek ‘’Waarom zouden we bang zijn?’’
Bernard van Klaarwater msc keerde zich als seminarist fel tegen het protestantisme.  Later raakte hij als missionaris bevriend met de Lutherse zendeling Frits Doepke van de Liebenzeller Mission. Dat deed Bernard van gedachte veranderen.

Glas in loodraam in Woonzorgcentrum Notre Dame Sacre Coeur in Tilburg.
Glas in loodraam in Woonzorgcentrum Notre Dame de Sacre Coeur in Tilburg.

Nieuwe inzichten

’Zoals de meeste priesters van zijn tijd bezat ook Chevalier te weinig kennis van de reformatie,’’ schreef Hans Kwakman msc.  Dat leidde tot verkeerde inzichten. Zoals dat ook geldt voor zijn visie op het liberalisme. Deze destijds bij intellectuelen populaire stroming legde het accent op de vrijheid van de mens.
Dat betrof zowel gewetensvrijheid als vrijheid van godsdienst.  ‘’Beide waarden zijn sinds het Tweede Vaticaanse Concilie algemeen aanvaard binnen de katholieke kerk als authentieke mensenrechten’’, stelt Hans Kwakman msc .

Integraal element van Chevalier’s charisma

Auteur Hans Kwakman noemt zorg voor de mensen en de focus op het kwaad een integraal element van Chevaliers charisma. Devotie is daarbij het geneesmiddel om Jezus te ontmoeten. Het bevordert het navolgen van zijn deugden. En laat je deelnemen aan Zijn missie. 
Als het geneesmiddel om de samenleving te veranderen zag Chevalier de devotie tot het Heilig Hart van Christus. Daarin ontdekte hij het geneesmiddel tegen het kwaad in de wereld.
Door deze liefde geïnspireerd en geleid door de H. Geest stichtte hij beide congregaties waarvan de leden nu verblijven in het voormalig klooster Notre Dame Sacre Coeur te Tilburg.

De congregatie Dochters van Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Hart(FDNSC) werd opgericht in 1874.
Beeld in de belevingstuin Notre Dame Sacre Coeur in Tilburg.
Beeld in de tuin van woonzorgcentrum Notre Dame de Sacre Coeur

Verder lezen over Sacre Coeur/Het Heilig Hart

Wist je dat?

Wist je dat Marie Louise Hartzer (1837 – 1908) wordt beschouwd als eerste Generaal-Overste van de fdnsc? Haar aanwezigheid en haar door Chevalier gevoede charisma gaven definitief vorm aan de congregatie. Haar levensspreuk was:  ‘’Hart hebben voor de medemens, dichtbij en veraf.

Kijk voor meer informatie op de website van misacor/fdnsc.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *