Licht in de duisternis : Kerstpreek van Paul Stolwijk, 25.12.2023

Licht in de duisternis, daarop wees Paul Stolwijk tijdens zijn kerstpreek

Licht in de duisternis. Daarop wees Paul Stolwijk tijdens zijn kerstpreek op 25 december in de Machutuskerk te Monster. Paul stond stil bij de vele zorgwerkers die tijdens kerstnacht hun werk doen.  

Licht in de duisternis

Paul Stolwijk gaf advies tijdens het door mij georganiseerde symposium ‘’Waarom zouden we bang zijn?’’ Eerder schreef ik een recensie van zijn boek ‘’Rouw verdient respect.’’ Nu stuurde hij mij zijn kerstpreek ‘’Licht in de duisternis’’  

Licht in de duisternis van het bestaan

Als een licht in de duisternis van het bestaan. Zo zag men de komst van Christus. Zoals verwacht zou Hij Zijn volk verlossen uit de Babylonische gevangenschap,
Zijn komst werd lang van te voren al aangekondigd door de profeet Jesaja. Zo vertelde de eerste lezing op 25 december 2023. In zijn kerstpreek ging Stolkwijk hierop nader in.
‘’We hoorden Jesaja uitroepen: “Hoe lieflijk op de bergen de voeten van de vreugdebode. Jesaja jubelt en juicht over de komst van God’’ (Jesaja 52:7.)

Licht in de duisternis: een feest van vreugde

Paul Stolwijk noemde Kerstmis een feest van vreugde. Een feest van Licht in deze duistere wereld.Daarbij stelde hij de vraag over de betekenis van Kerstmis.
‘’Wat betekent Kerstmis eigenlijk ? Kerstdiner, kerstboom, kerstkransjes, kerststal Waarvoor ?We vieren jaar in en jaar uit kerstfeest.
We houden van vernieuwingen. Toch willen we ieder jaar dezelfde woorden horen over de geboorte van het kerstkind.’’

Licht in de duisternis : In den beginne was het Woord…

Stolwijk wees met zijn kerstpreek ook op de woorden van  Johannes. ‘’Hij stelt: “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.” (Johannes 1:1-18.
Door te spreken over het Woord neemt hij ons mee de diepte in. ) Ouderen onder ons zullen nog weten dat dit Evangelie na de Heilige Mis gelezen werd.’’

Vlees en Bloed

‘’Want Jezus Christus wordt Vlees en Bloed in de Heilige Eucharistie. En dat was een extra overweging waard van het eerste hoofdstuk van Johannes na de zegen van de priester.
Wanneer de priester de passage las
: “En het Woord is vlees gewordenknielde iedereen. Uit eerbied voor het Woord vlees geworden in het Kerstkind.’’

de Eeuwige heeft Zijn volk getroost,
Hij heeft Jeruzalem verlost.
10De Eeuwige heeft Zijn heilige arm ontbloot
voor de ogen van alle heidenvolken;
de Eeuwige heeft Zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost. De Eeuwige heeft Zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenvolken; Jesaja 52: 9 en 10

Heilige arm ontbloot

Stolwijk: ‘’Jesaja zegt daarom ook dat God zijn heilige arm ontbloot heeft: God heeft de natuurwet doorbroken door in de Zoon het Vlees in de schoot van Maria aan te nemen.
Zo, een hele dogmatische mondvol. Maar wat moeten we ermee?

Verderop in het evangelie zegt Johannes dat Het Woord Leven in Jezus Christus. Dat leven was het licht in de duisternis der mensen. Maar wat is de diepere en actuele betekenis van kerstmis?’’   

Wat is de diepere en actuele betekenis van kerstmis?

Stolwijk zelf kreeg daarin inzicht tijdens een kerstdienst in het Westeindeziekenhuis in Den Haag. Wat betekende daar het Licht in de duisternis? Dat ontdekte Stolwijk in die kerstnacht.
’Ik was daar in de kerstnacht samen met zieke mensen. Hun ziekte confronteerde hen met de menselijke kwetsbaarheid. We zongen kerstliederen en baden.’’

Westeindeziekenhuis Den Haag
Westeindeziekenhuis Den Haag

Langs de afdelingen van het ziekenhuis

Na de dienst was er koffiedrinken. Daarna bezochten Stolwijk en de geestelijk verzorger alle afdelingen van het ziekenhuis.  Elke medewerker kreeg die nacht naast de gebruikelijke chocolade.
’Ook krijgen ze altijd een extra attentie,’’ vertelde Stolwijk tijdens zijn kerstpreek. ‘’Dat jaar was het een houten kerstster met de tekst: “Zie het Licht.” Het wees op het Licht in de duisternis.    

Het Licht in de duisternis : Kerstnacht in het ziekenhuis

’Licht voor al die mannen en vrouwen die in de kerstnacht Licht brachten. Door in alle anonimiteit te zorgen voor patiënten. Of  door te zorgen voor een schone omgeving.
De gangen waren half verduisterd  Vele ziekenzalen ook, Je hoorde geschuifel van voeten en gefluister. Soms klonk er ook  kerstmuziek.
’’ 

Donkere ziekenhuisgang
Donkere ziekenhuisgang

De donkere gangen van het ziekenhuis

‘’De volgende dag zou ik naar een kerkdienst gaan met Mis van Mozart. Ook zouden we luisteren naar de gebruikelijke Christmas Carols. Maar de bus reed die dag niet.
Dus ik kon niet. Ik was aanvankelijk boos maar misschien moest het zo zijn. Ik had kerst beleefd in de avond en nacht ervoor. Samen met de geestelijk verzorger dwaalde ik toen tot diep in de nacht door de donkere gangen van het ziekenhuis.
’’

Duisternis in de Bijbel

’Duisternis in de Bijbel verwijst naar mensen die vanuit onberedeneerde impulsen reageren. Het resultaat van onberedeneerd gedrag op kleine en grote schaal is verwoestend. Dat zien we iedere dag in verschillende media. Met Licht wordt bedoeld dat we ons moeten afstemmen op de Liefde Gods. Zowel in ons denken en voelen als in ons doen. Zoals in de eerste brief van Johannes staat: “alzo heeft God de wereld liefgehad dat Hij zijn enige Zoon naar de wereld gezonden heeft.’’

Licht in de duisternis

Licht in de duisternis : Zorgende liefde voor de naaste

Stolwijk wees als voorbeeld op de broeders en zusters in het ziekenhuis. ‘’ Zij stemmen hun denken, voelen en doen af op zorgende liefde voor de naaste.
Zo biedt God door de menswording in Jezus Christus ons nieuwe kansen om mens te worden. Er voor de ander te zijn ook al zijn we gebroken.  
Ook al zijn we gekwetst, verdrietig om verlies van dierbare naaste of door teleurstelling in de ander. Lopend door de donkere gangen van het ziekenhuis ervaarde ik Licht in de duisternis. Het Woord van God vlees geworden in het Kerstkind. Zalig Kerstfeest !!!’’  

Andre Rieu – Stille Nacht, Heilige Nacht 1998, Fritz 51299
 

Over het licht in de duisternis  en meer

Wist je dat?

Wist je dat Paul Stolwijk ook rouwcoach en stervensbegeleider is? Hij schreef daarover het boek ‘’Rouw verdient respect’’

Kijk voor meer informatie over de katholieke kerk te Monster op de website van de Machutuskerk.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *