Tag archieven: Oud Katholieke Kerk

Vrouwen in het ambt blijft vooralsnog een taboe binnen de RK kerk  

Groepsreis Rome n.a.v. schisma Rooms-en Oudkatholieken (1723). 3e van links: reisleider RK diaken Rob Mascini. Uiterst rechts mgr Dick Schoon, bisschop OK Haarlem. Rome 26.9.'23
Vrouwen in het ambt kwamen ter sprake tijdens een groepsreis n.a.v. het schisma tussen Rooms-en Oud Katholieken (1723). Uiterst links reiseider RK diaken Rob Mascini. Uiterst rechts mgr Dick Schoon, bisschop OKK Haarlem met zijn vrouw theologe Lidwien van Buuren . Rome 26.9.’23

Vrouwen in het ambt van diaken en priester of bisschop. Volgens de hervormingsgezinde paus Franciscus gaat dat binnen de RK kerk niet gebeuren. Toch zag ik in Rome een vrouwelijke bisschop.     

Lees verder