70 jaar KBO Noord-Holland, Geloof en Wetenschap in moderne tijden

70 jaar KBO Marianne Visser van Klaarwater proost met de heren Anton van Riel Msc (voorzitter KBO Noord-Holland) en Peter Cammaert (voorzitter KBO Velzen)
70 jaar KBO Marianne Visser van Klaarwater proost met de heren Anton van Riel Msc (voorzitter KBO Noord-Holland) en Peter Cammaert (bestuurslid KBO Velsen).

70 jaar KBO Noord-Holland. Dat vierden ruim zestig deelnemers op 12 mei in de Cultuurkoepel van Heiloo. Het centrale thema was de vraag: Hoe verhouden geloof en wetenschap zich tot elkaar?

De heer van Riel Msc (Master of Science) opende als voorzitter de bijeenkomst naar aanleiding van 70 jaar KBO Noord-Holland. Een speciaal welkom heette hij aan de voorzitters van de KBO Noord-Brabant en van de KBO Gelderland. Later voegde ook Mgr. J. Hendriks zich bij het gezelschap.  

70 jaar KBO Noord-Holland en genetische ontwikkelingen

Gedurende het bestaan van 70 jaar KBO Noord-Holland stegen genetische ontwikkelingen tot ongekende hoogte. Hoe ver mag je hierin gaan? En wat betekent dit voor de toekomst? Daarover gaf Dr. Elisa Garcia een boeiende lezing. Als rooms-katholieke ethicus aan het VU Medisch Centrum maakte ze ons bewust van de vraag: wat willen we met onze genen?
Een gen wegknippen of toevoegen heeft ook gevolgen voor het nageslacht.  Al kan ik me niet voorstellen dat KBO-leden nog kinderen krijgen. Dat maakte de Ontmoetingsdag vooral boeiend voor hen die zich interesseren voor wetenschap.

70 jaar KBO Noord-Holland, techniek in de gezondheidszorg

Is al die techniek in de gezondheidszorg nu een zegen of een vloek? Professor Dr ir. Aart Nederveen behandelde dit vraagstuk. Als hoogleraar en medisch technoloog in het Amsterdam UMC is hij gefascineerd door medische techniek. Tegelijkertijd beseft hij dat hij door zijn onderzoek ‘’binnenstapt’’ in het leven van mensen.
Nederveen toonde een interessante grafiek over de historische sterfte in Amsterdam. Deze daalde van 50% in 1550 tot minder dan 1% in 2022. ‘’Dat danken we niet aan de techniek maar aan de gezondheidszorg, hygiëne en betere voeding,’’ aldus Nederveen die als hoogleraar en medisch technoloog werkt in het Amsterdam UMC.

70 jaar KBO Noord-Holland vond plaats op het landgoed Willibrordus in Heiloo
Dankzij de gezondheidszorg daalde het sterftecijfer. Zoals ook in het voormalig psychiatrisch ziekenhuis Willibrordus op het gelijknamige landgoed met haar cultuurkoepel. Het paard is een kunstwerk van Rob Scholten.

Workshop wat is de grens van genetische manipulatie?   

Waar kiezen we voor en welke consequenties kan een keuze hebben? Dit was het thema van een workshop met Elisa Garcia. Deelnemers discussieerden over de vraag wat te doen in het leven. Verder speelde de vraag over het wel of niet ingrijpen in het leven van een embryo.
Peter Cammaert (voorzitter KBO Velzen) behoorde tot de deelnemers. Als gespreksleider van deze workshop gaf hij een uitgebreide samenvatting met conclusie. ‘’Iets doen aan een kwaal gaat verder dan jezelf. Het betreft ook de familie en maatschappij. Bij prenatale ingrepen speelt tevens de vraag mee wie de verantwoordelijkheid draagt. Hoever gaat daarin de druk die de overheid mag leggen om een erfelijke kwaal te voorkomen. Verder speelt natuurlijk ook de vraag wie gaat dat betalen?’’ aldus Cammaert.    

70 jaar KBO Noord-Holland, de heer Peter Cammaert geeft een samenvatting van de workshop over gentechnologie
70 jaar KBO Noord-Holland, de heer Peter Cammaert geeft een samenvatting van de workshop over gentechnologie

70 jaar KBO Noord-Holland en de impact van corona    

Wat is er gebeurd in de coronatijd? Als mensenmensen kozen Peter en ik voor deze workshop van Aart Nederveen. Helaas sprak een van de leden veel te veel over zichzelf. Daardoor kwamen anderen minder aan het woord. Het was jammer dat de gespreksleidster hier niet ingreep.
Ik zag het al maar door praten als een teken van eenzaamheid. Daardoor vergroot je je eigen leefwereld en luister je minder naar anderen. Je wil dan vooral zelf aan het woord zijn.
Juist in de coronaperiode nam de eenzaamheid  onder ouderen toe. Een schrijnend voorbeeld is het bezoekverbod dat zelfs gold tijdens het sterfbed van een dierbare. Gespreksleidster Agaath Vermast stelde dat dit nooit meer mag gebeuren.
’We moeten meer onze stem laten horen want dit rationeel genomen besluit gaat voorbij aan emoties. Vooral tijdens het sterven is het een oerbehoefte dat je naasten naast je bed staan.’’ Zij ziet hierin een rol voor de KBO-leden door een petitie aan te bieden aan de minister van sport en volksgezondheid.  

Landgoed Willibrodus, gentechnologie kan ook gebruikt worden voor dieren en planten
In de pauze genoten Peter en ik van het mooie landgoed Willibrordus. Trouwens, gentechnologie kan ook gebruikt worden voor dieren en planten. Maar of deze herten daarvan weet hebben?

Monseigneur Hendriks wijst op het belang van ouderen

Tot slot van de Ontmoetingsdag Geloof en Wetenschap in moderne tijden was er een meet and greet met Monseigneur j. Hendriks. Als bisschop van Haarlem-Amsterdam wees hij op het belang van ouderen voor de maatschappij. Dankzij hun levenservaring en levenswijsheid kunnen zij veel voor de maatschappij betekenen.
Daarmee onderstreepte hij onbewust ook het belang van de categorie Verder op Weg van mijn blog. Dit geeft dankzij genoemde verworvenheden een podium aan personen die bijdragen aan meer sociaal culturele verbondenheid. Zoals ook de KBO dat doet.
In de lijn van paus Franciscus komt er een jaarlijkse dag voor ouderen. De bisschop sprak de wens uit dat op 2 oktober zo’n georganiseerd kan worden tijdens de Floriade.  

Landgoed Willibrordus, Heiloo
Landgoed Willibrordus, Heiloo

70 jaar KBO Noord-Holland, nog meer inspiratie

 • 70 jaar KBO werd gevierd in Cultuurkoepel Heiloo van het landgoed Willibrordus.   Ruim tachtig jaar was dit het godshuis van de psychiatrische inrichting Sint Willibrordus. In 2014 werd het Landgoed Willibrordus als rijksmonument voor het algemeen publiek.
 • De VVV van Landgoed Willibrordus verkoopt voor 2,50 euro een fraaie folder. Deze bevat zowel een natuur-als kunstroute. Deze voert langs stops om te genieten van kunst, natuur, en cultuur en horeca. Aan het begin van elke wandelroute staat een praatpaal met mooie verhalen over dit landgoed.
 • Monseigneur Hendrik plaatste op zijn blog Arsacal KBO Noord-Holland 70 jaar.
 • Wat betekende corona voor mij? Dat lees je in de blogpost coronabeleid 2021.
 • Wat betekende corona voor anderen? Dat lees je in de blogpost coronacrisis.
 • Over het ontstaan van de KBO in 1952.  
 • Wat wetenschap betreft kijk ik graag naar de t.v.uitzendingen met Diederik Jekel.

Wist je dat ?  

Wist je dat het 70 jarige KBO Noord-Holland zich vooral richt op verbinden? Daartoe start ze binnenkort gespreksgroepen. Zoals die al zeven jaar in Haarlem plaatvinden in het praatcafé van Marianne Mathijssen.  Zij opende de bijeenkomst 70 jaar KBO Noord-Holland met het prachtige gedicht ”Hoop” van Toon Hermans. Hij werd 83 jaar.

Geef elkander hoop als je elkaar ontmoet
Geef elkander hoop dat doet mensen goed
Niet met dure woorden, een rede of een preek
Nee, zo maar bij de slager of in apotheek
Geef elkander hoop als je elkaar ontmoet
Geef elkander hoop dat doet mensen goed
Op een café terrasje of in de bioscoop
Al is het nog zo vluchtig, geef elkander hoop

Kijk voor meer informatie op de website van KBO Noord-Holland.

Met Verder op Weg bied ik een podium aan inspirerende personen die bijdragen aan een wereld met meer liefde en aandacht voor elkaar.

4 gedachten over “70 jaar KBO Noord-Holland, Geloof en Wetenschap in moderne tijden

 1. Sjaak van Vugt

  Hoi Marianne,
  Ik heb je verhaal met veel interesse gelezen. Technisch gezien zal manipulatie van onze genen in de tijd leiden tot allerlei mogelijkheden. De ethiek en het daarbij vaststellen van het plafond daarin zal een forse discussie kunnen gaan worden. Daar ben ik uiteraard in geïnteresseerd en wil daarin naar mogelijkheid in bijdragen. Ik ben blij met het onderstrepen van de rol die senioren in het maatschappelijk gebeuren kunnen (gaan) spelen. Emancipatie van de groep senioren en de groei daarvan is mij uit het hart gegrepen..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *