Zien : bijeenkomst in Groenmarktkerk over de arme kant van Haarlem

''Zien'' toonde op 9/9 de arme kant van Haarlem en beantwoordde daarmee de oproep van paus Franciscus om ons meer te bekommeren om de verschoppelingen van de maatschappij

Zien Op 9/9 in de Groenmarktkerk de arme kant van Haarlem en beantwoordde daarmee de oproep van paus Franciscus om ons meer te bekommeren om de verschoppelingen van de maatschappij

”Zien” stond op 9 september centraal tijdens de opening van het project ”omzien naar elkaae” in de Groenmarktkerk te Haarlem.  Vertrouwde personen uit het sociale domein schetsten een beeld van de ‘’arme kant van Haarlem’’ In haar openingswoord wees schrijfster Marianne Visser van Klaarwater op het belang van de liefde. “Of je nu wel of niet gelooft, het gaat erom dat je je hart open stelt voor de mensen om je heen.”

Zien: Initiatiefneemster en presentatrice Marianne Visser van Klaarwater wees op God als een bron van liefde, maar ook van het belang om te geloven in de kracht in jezelf

Zien: Initiatiefneemster en presentatrice Marianne Visser van Klaarwater wees op God als een bron van liefde, maar ook van het belang om te geloven in de kracht in jezelf

”Zien” is de eerste van drie bijeenkomsten binnen het project ”omzien naar elkaar” binnen het kader van de Maand van Barmhartigheid. Dit project binnen het door paus Franciscus uitgeroepen Heilig Jaar van Barmhartigheid heeft als doel:
– mensen inspireren om in woord en daad klaar te staan voor elkaar.

Openingsgebed wees op God als bron van liefde

Marianne stond in haar openingsgebed stil op de moord op de hoogbejaarde priester in Bourgondië en andere aanslagen gepleegd uit de naam van God. “Zou ik ook volharden in mijn geloof als dit mijn leven zou kosten? Ja, dat zou ik. Niet wegens de Bijbel. En ook niet wegens de kerk. Wel wegens de liefde. Geloof is voor mij het ontvangen van Uw liefde om deze door te geven aan anderen. En zij die uit Uw naam aanslagen plegen, misbruiken Uw naam om daarmee hun eigen haat te rechtvaardigen.”

Exodus: allemaal zijn we op weg

Marianne wees ook op de kracht en het geloof in jezelf. Niet de omstandigheden bepalen je leven, maar de manier waarop je ermee omgaat.
Zo raakte banketbakker Bob Bullee op zijn 25e blind, maar won hij onlangs de derde prijs tijdens Holland got talent. Nu ontroerde hij allen met zijn indrukwekkende stem tijdenes het door hem en pianist Jan Luiten gebrachte lied Exodus.
Marianne koos voor dit lied omdat we allen onderweg zijn, zowel de Joden uit het Oude Testament, als de vluchtelingen van nu en elk van ons.

Zien kan Bob Bullee niet, maar hij zong the Exodus omdat we allemaal op weg zijn en Lan Luiten begeleidde hem op de piano.

Bob Bullee zong the Exodus omdat we allemaal op weg zijn en Lan Luiten begeleidde hem op de piano.

Boekje ”omzien naar elkaar”: Iconen zien met de ogen van nu

Na het onthullen van de grote door Geert Husstege geschilderde Barmhartigheidsicoon wees nuntius Mgr Aldo Cavalli op het belang van het genadejaar en Gods barmhartige liefde.
Deze liefde komt ook tot uiting in het door Marianne geschreven boekje ‘’omzien naar elkaar” (U2pi 8 september 2016). Hierin staan alle door Geert geschilderde iconen, maar vertaald naar de huidige maatschappij en persoonlijk leven. Blij verrast nam Nuntius Aldo Cavalli het  eerste exemplaar in ontvangst.

Nuntius Mgr Aldo Cavalli koestert het boekje ''omzien naar elkaar"

Nuntius Mgr Aldo Cavalli koestert het boekje ”omzien naar elkaar”

Actualiseren van oude Bijbelverhalen

Het actualiseren van de oude Bijbelverhalen leidde tot zeven doelgroepen. Gebroken gezinnen, vluchtelingen,  werklozen, randgroepjongeren. eenzame ouderen, zieken, gevangenen, en dak-en thuislozen. Zo wees gezinsbegeleider Bart Herfst op de moeilijke keuze waarvoor kinderen van gescheiden ouders staan. Kiezen ze voor de liefde van hun vader of moeder?

Humanistisch raadsvrouw

Greet Doornenbal, humanistisch raadsvrouw bij het Reinaldahuis, wees op de eenzaamheid onder ouderen. “Samen inschrijven in een zorginstelling laat de regelgeving niet meer toe. Alleen de persoon die zo zorgbehoeftig is dat hij/zij recht heeft op een indicatie kan worden opgenomen. Het zogeheten meeliften op de indicatie van de partner is sinds een jaar of twee niet meer mogelijk. Hoezo samen leven tot de dood je van elkaar scheidt?”
Brenda Molenaar sprak als uitvaartverzorgster over nabestaanden die wegens hun minimum-inkomen hun dierbaren geen waardige uitvaart kunnen bezorgen. Juist voor hen maakt Brenda zich sterk.
Vanuit haar eigen ervaring sprak Marianne zelf over werkloosheid en een minimum inkomen. ”Blijf vooral ook geloven in jezelf, want het geloof is geen verzekering tegen verdriet, ziekte, en teleurstelling om de zoveelste afwijzing.”

Zien: In de ogen kijken

Hans Luttik sprak als coordinator van ‘’geloven in de stad’’ over het kijken in de ogen van vluchtelingen. Vanuit zijn ervaring in de geestelijke gezondheidszorg sprak diaken Gert Jan van der Wal over de velen met psychiatrische aandoeningen, die niet meer in instituties worden opgenomen, maar op straat rondzwerven. En daar aan hun lot worden overgelaten. ”Barmhartig kun je alleen zijn als je net als Jezus de medemens als gelijkwaardige benadert. Gelijkwaardigheid is de basis van de vrede.”

Zien : Elk mens is waardevol

Dat elk mens waardevol is, bleek ook uit de toespraak van Marion van der Vegt, bestuurslid van Rebup in de Slachthuisbuurt van Haarlem.  Met hart en ziel en vaak voor eigen geld zet ze zich in voor jongeren .
“Noem niemand ooit een junk, want dat betekent afval. Een mens is nooit afval,” stelde straatpastor Joop Bos. Hij schetste een voor velen onopvallend beeld van Haarlem door te wijzen op de dolende personen in onze stad. Daarmee onderstreepte hij evenals de andere sprekers het belang van deze bijeenkomst die in het teken stond van ‘’zien.’’

Straatpastor Joop Bos "noem niemand ooit een junk. Elk mens is waardevol'

Straatpastor Joop Bos “noem niemand ooit een junk. Elk mens is waardevol’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *