Meer samen

Doorwerken na je 65e ? KWIEK helpt je aan vrijwilligers en betaald werk

Doorwerken na je 65e lukt dankzij KWIEK.work

Doorwerken na je 65e. Dat willen steeds meer mensen. Met betaald – of vrijwilligerswerk willen ze deel blijven uitmaken van de maatschappij. Ze worden daarbij verder op weg geholpen door Jeroen Vermeulen en Johny van der Leelie. Als werknemers van Nationale Nederlanden stichtten ze het platform KWIEK.

Jeroen Vermeulen (links) en Johny van der Meulen (rechts)

KWIEK brengt de talenten en drijfveren in kaart van personen die willen blijven doorwerken na hun 65e. Daarnaast verzamelt ze alle banen, bijbanen en vrijwilligerswerk voor ouderen. Een prima match. Maar wat bewoog hen om dit te gaan doen? Voor Verder op Weg stelde ik enkele vragen aan Jeroen Vermeulen.

Doorwerken na je 65e : Kennis en ervaring doorgeven

Wat bewoog jou ertoe om KWIEK op te richten?
‘’Toen ik ongeveer 10 jaar geleden begon met werken kreeg ik Arie toegewezen als Mentor. Dat dat werkte super goed. Hij zat een paar jaar voor zijn pensioen en had alles natuurlijk al voorbij zien komen.
Dit gaf mij een perfecte samenwerkingspartner. Hij vond het leuk om kennis te delen en gaf ook veel verantwoordelijkheid uit handen. Ik leerde snel veel met een perfecte vraagbak en eventueel vangnet. Hierdoor besefte ik dat oudere werknemers van grote waarde zijn voor werkgevers en jongere collega’s.’’  

Doorwerken na je 65e niet langer een zoektocht

Met wie sprak je erover?
 ‘
’Mijn ouders zijn recent met pensioen gegaan. Ze zijn nu heel actief met (vrijwilligers)werk.’’
Zelf hoor ik soms verhalen van mensen die graag willen doorwerken na hun 65e, maar niets kunnen vinden. Ze voelen zich afgeschreven. Alsof er niemand op hen zit te wachten 
Jeroen: ‘’Het vrijwilligerswerk voor mijn ouders kwam via-via tot stand. Volgens mij kon dat  wel makkelijker en beter. Ook mijn medeoprichter Johnny van der Leelie had een dergelijke ervaring met zijn nog steeds actieve vader.
Hierdoor was er direct een persoonlijke drive om dit samen op te pakken. We hebben heel veel met de doelgroep gesproken. Zo kwamen we erachter dat er een groot stigma heerst bij werkgevers rondom ouderen. Voor senioren is het vaak moeilijk om iets te vinden. Er bestond niet een enkele centrale locatie voor alle relevante vacatures. Dit bouwen we nu op met KWIEK.’’


Doorwerken na je 65e : de interactie tussen generaties

Het via beeldbellen gevoerde gesprek met Jeroen doet me goed. Door de pandemie kom ik nauwelijks de deur meer uit en verdwijnt voor een groot deel het contact met jongere generaties. Zoals met jongeren die spontaan te hulp schieten bij het zien van Peter en zijn rollator. Waardoor voel jij je goed? wil ik nu van Jeroen weten.
In mijn vrije tijd vooral door sporten of fijn buiten zijn in de natuur. Ook het borrelen met vrienden in het liefst een bruine oude kroeg of thuis werkt uitstekend om de zinnen (positief) te verzetten. Vooral de interactie met mensen speelt daarbij een invloed uit.

Sociale media

Op werk gebied is dat als we in een bepaalde flow komen met ons team in bijvoorbeeld een vergadering over het merk of over klantfeedback en wat we daar voor oplossingen voor kunnen bedenken.
Wij krijgen af en toe op social media ook wel eens negatieve reacties. Het ongefundeerd meningen spuien levert soms negatief energie op, en het tegenovergestelde dus positieve energie. Een groep mensen die samen creatief bezig is om dingen beter of mooier te maken is prachtig. Vooral als het om maatschappelijke relevante thema’s gaat voor mensen!’’

Doorwerken na je 65e bevordert de interactie tussen jong en oud, zoals op het schilderij van Claus Emile Picque Nicque (1887) oud en jong elkaar omarmen. Koninklijk Museum voor schone kunsten , Brussel

Doorwerken na je 65e: het stigma wegnemen

Wat wil je bereiken?
‘’Ons ultieme doel is om het stigma weg te nemen. Wij zijn er van overtuigd dat heel veel ouderen die graag actief willen blijven een hele belangrijke rol kunnen spelen voor werkgevers. Daarnaast is doorwerken voor de meeste mensen gezond, vanwege de sociale contacten en het ritme.
Wanneer mensen moeten doorwerken om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien gaat er wat ons betreft iets mis. Het zou altijd een vrije keus moeten zijn. Met het extra geld doen ze vaak leuke dingen of ze sparen voor hun (klein)kinderen.
Hoe denk je dat te kunnen bereiken?
‘’Door zoveel mogelijk mensen te helpen met het vinden van (vrijwilligers)werk en straks ook door het aanbieden van andere activiteiten, zoals cursussen etc. We hebben nu op de site een filmpje staan van Kees, dit is wat ons betreft een perfect voorbeeld.
Kees is heel blij om lekker bezig te zijn, de werkgevers is blij en ook zijn jongere collega’s vinden het super om er een ervaren kracht bij te hebben. Wij hopen nog veel meer van deze voorbeelden te kunnen gaan delen. Daarnaast zoeken we zoveel mogelijk partners, bedrijven, overheidsorganisaties etc die deze visie ook delen om zo nog meer impact te kunnen maken.’’

De drive om de wereld beter te maken

Wat inspireert je?
‘’Veel dingen, ik kan erg genieten van allerlei kunstvormen. Nu ben ik opzoek naar schilderijen en tekeningen om thuis op te hangen. Vaak begin ik dan met beter opletten bij musea bezoeken om dan vervolgens online iets betaalbaars te zoeken in die richting.
Ook de drive van sommige mensen om de wereld net iets beter te maken kan mij enorm inspireren. Een voorbeeld dichtbij huis is de heer Long Li Wang, de oprichter van Tinybots. Met behulp van sociale technologie (o.a robots) beoogt hij het vergroten van zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld bij personen die lijden aan beginnende Alzheimer. Daarmee behouden ze zo lang mogelijk hun eigenwaarde. Ik vind het erg leuk om van dichtbij mee te maken hoe directeur Wang dit bedrijf verder uitbouwt ’’.

Je bent nooit te oud om iets nieuws te ondernemen, Jacquelien de Savornin Lohman, begon op haar 70e een carrière als cabaretière met Dag Amsterdam

Leren van je fouten

Je lijkt me enorm enthousiast, maar wellicht faalde je ook wel eens. Mocht dit zo zijn, welke les kan je daar dan uit trekken?
’Ik heb wel eens in een werk rol gezeten waar ik echt niet gelukkig van werd. Daarmee te lang doorgaan of niet open over praten maakt je niet tot een leuker mens. Het voelt voor mij ook als falen als mensen in mijn team het gevoel hebben dat als er iets speelt ze het zelf op moeten lossen.
Dit geldt ook vaak voor oudere werknemers, maak vooral bespreekbaar hoe je werkgever je kan helpen om op een prettige manier te kunnen blijven werken. Ik ben ervan overtuigd dat het open bespreken van zaken al een deel van de oplossing kan zijn.
In dit kader vind ik de quote ‘I never lose, I either win of learn’, volgens mij, toegeschreven aan Mandela erg passend. Ik hoop dat in ieder geval alle mensen binnen KWIEK er zo inzitten en dus ook niet bang zijn om risico’s te nemen.’’

Theorie en praktijk

Ik denk dat je vooral succesvol bent, waaruit blijkt dat?
 ‘’Moeilijke vraag altijd. Ik vind het zelf erg leuk zowel theoretisch bezig te zijn en het gelijktijdig in de praktijk brengen ervan. Zo ben ik erg blij met het doorlopen van de master bedrijfskunde en het opzetten en verder brengen van een innovatie afdeling. Ook het opzetten van KWIEK komt hier eigenlijk uit voort.’’ Waarom was dat een succes?
‘’ Als het dan lukt om vanuit de theorie echt iets te bereiken voor mensen, dan is dat erg fun!’’

Doorwerken na je 65e, grafiek CBS

Doorwerken na je 65e

Kwiek geeft de kans om na je 65e te blijven doorwerken, hetzij in betaalde dienst of hetzij als vrijwilliger door de wensen van de werkzoekende te matchen met die van de werkgever. 
● Met Verder op Weg wil ik, Marianne Visser van Klaarwater, ouderen bewust maken van hun waardevolle betekenis voor de maatschappij. Dit dankzij hun levenservaring en -wijsheid. Met verhalen die inspireren en inzichten die verrijken.
● Hoezo ben je ooit te oud om iets nieuws te beginnen? Op haar 70e begon Jacquelien de Savornin Lohman nog een carrière als cabaretière.
Tinybots heeft als missie: een wereld waarin iedereen in staat is om zelfstandig en gelukkig te leven dankzij sociale technologie. Dit ziet ze als een middel om zelfregie, zelfstandigheid en welzijn te verhogen vooral van mensen die lijden aan Alzheimer of andere ziektes.

Wist je dat?

Wist je dat de arbeidsparticipatie onder 65-plussers de afgelopen 15 jaar verdubbelde?  Volgens het Bureau voor Statistiek steeg het aantal 65-plussers van 2,1 naar 3,2 miljoen. Ruim een kwart miljoen van hen werken nog. De deelname aan het arbeidsproces van 65-jarigen steeg het meest. In 2018 had ruim 1 op de 3 betaald werk. In 2003 was dat nog 1 op de 10. Vooral na 2015 steeg de participatie onder 65-jarigen. Dat komt door het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd.

Wil je graag  actief  blijven? Meld je dan aan op  Kwiek.work  met de code: 2021werk.

Met Verder op Weg bied ik een podium aan inspirerende personen die bijdragen aan een wereld met meer liefde en aandacht voor elkaar.

Marianne Visser van Klaarwater

Ik ben cultuurblogster van Nederland en soms daarbuiten. Sinds maart 2014 blog ik wekelijks voor een van de vier categorieën: travel (mooie steden e.d.), show (theater), art (kunst) en mind (zingeving). Zo laat ik anderen delen in waarvan ik zelf geniet en wat mijn leven zin geeft. Dit als tegenreactie tegen de dagelijkse mediastroom aan slecht nieuws. Tijdens de lockdown van 2021 voegde ik hieraan toe de categorie Verder op Weg. Dit geeft een podium aan inspirerende personen die een bijdrage leveren aan een mooiere en liefdevollere maatschappij. Ik voer mijn blog voor eigen rekening en plaats geen advertenties. Abonnementen zijn gratis. Sinds 2001 ben ik onderzoeksjournalist. Ik schrijf over wat me raakt in mens en maatschappij, Mijn boekjes verschijnen in de populairwetenschappelijke serie Actuele Onderwerpen van Uitgeverij IVIO (Instituut Voor Individuele Ontwikkeling). In 2001 verscheen mijn eerste grote boek, Het kreeg als titel: Altijd Anders: paragnost tegen wil en dank. Di geeft inzicht in hooggevoeligheid. Er volgden nog vijf boeken. In 2020 verscheen mijn boek ''De DoorzetSTER: een ode aan de liefde.'' Over ziekte, rouw, verlatingsangst en een nieuwe liefde met wie je weer gelukkig wordt. Met mijn boeken, lezingen en gespreksvoering geef ik inzicht in levensthema's en maak deze bespreekbaar.

View Comments

  • Werken kan nodig zijn om geld te verdienen maar geeft ook inhoud aan je leven. Daarom moet mogen werken ook niet gebonden zijn aan leeftijd. Fantastisch dat er langs deze weg voor iedereen de mogelijkheid kan zijn om tijd en dagen door te brengen met werk wat altijd al je hobby was. Ik ben zelf als consulent verbonden aan ANBO de belangenvereniging voor ouderen en dit roept nostalgie op aan de tijd dat ik als belangenbehartiger verbonden was aan een categorale vakorganisatie. Gewoon genieten binnen eigen tijd en mogelijkheden en ook nog iets kunnen betekenen voor een ander. Wat wil je nog meer!

    • Hartelijk bedankt voor je reactie Sjaak van Vugt. Zelf peins ik er ook niet over om te stoppen met werken, ook al doe ik het onbetaald. Mijn verdienste zit hem niet in geld verdienen, maar in het zinvol en leuk bezig zijn en anderen op weg helpen. Hetzij door inspirerende verhalen over boeiende personen of inzage geven in levensvragen vanuit eigen ervaring of dankzij deskundigen zoals jij.

Recent Posts

Oudenbosch een dagje uit in ”het kleine Rome” van Noord-Brabant

Oudenbosch ,Pierre Cuypers ontwierp en bouwde de basiliek vande HH Agatha en Barbara naar het…

5 uur ago

Paus Pius IX en zijn strijd voor het behoud van de Kerkelijke Staten

2 reacties Paus Pius IX , zijn beeld trof me emotioneel in de Santa Maria…

5 dagen ago

Callas-Paris 1958,  vanaf 25 november te zien op het witte doek

Maria Callas zou op 2 december honderd jaar geworden zijn. Op haar 15e trad ze…

2 weken ago

Intolerantie : ‘In het diepe’ toont huidig Nederland op zijn smalst

Intolerantie en onvrijheid staan centraal in ''In het diepe'' van Dir Jan Kop. Beeld; verzetsspeldjes…

3 weken ago

Transformatie van de RK-kerk : van hiërarchisch naar synodaal

Paus Franciscus zet belangrijke stappen tot transformatie van de RK-kerk. Vaticaan 27 september 2023, foto…

4 weken ago

Sacre Coeur/ het Heilig Hart; over charisma, spiritualiteit en liefde

Op 17 oktober 2023 gaf ik een lezing in het woonzorgcentrum Notre Dame de Sacre…

1 maand ago