Bijbelschilder Jan van ’t Hoff brengt met Gospel Images verhalen tot leven

Bijbelschilder Jan van 't Hoff tijdens een expositie in de Grote Kerk van Dordrecht in 2021, links Belofte aan Abram (Genesis 12) en rechts Izak geboren
Bijbelschilder Jan van ’t Hoff tijdens een expositie in de Grote Kerk van Dordrecht in 2021, links Belofte aan Abram (Genesis 12) en rechts Izak geboren

Bijbelschilder Jan van ’t Hoff werkt sinds 2018 in opdracht aan het project Gospel Images. Dat zijn schilderijen die het Bijbelverhaal vertellen. In maar liefst 160 landen genieten mensen van de doeken vol warmte, expressie en realisme. Zelfs mijn man Peter die niets van het geloof wil weten raakte diep onder de indruk.     

Het Paradijs alles is goed. Bijbelschilder Jan van 't Hoff
Het Paradijs alles is goed. Bijbelschilder Jan van ’t Hoff

Bijbelschilder Jan van ’t Hoff werkt vanuit een diep Godsbesef en wil anderen daarvan doordringen. ‘ Het is nodig de inhoud van de Bijbel bekend te maken. Als mensen God hebben leren kennen door het geloof in Jezus Christus, krijgen ze deel aan het eeuwige leven. Ik ben blij dat ik middels dit project mag bijdragen aan het bekend maken van de Bijbel ,’ zegt hij.

Bijbelschilder Jan van t Hoff en het Licht

Met zijn schilderijen voor Gospel Images wijst bijbelschilder Jan van ’t Hoff op Jezus, Hij was het Licht  dat in de wereld kwam. Met de tijdens de schepping gesproken zin ‘Er zij licht’ wees Hij op de eeuwigdurende bron.  ‘In dat Licht neem ik de schepping waar en mag ik ervan genieten,’ zegt Jan tegen ons.    
De centrale rol van het licht in zijn werken maakt zijn doeken levendig en realistisch. Ook zorgt de lichtinval voor spanning en verdieping. Het spel tussen licht- en donker doet denken aan de werken van Rembrandt en Caravaggio.

De zondeval, Jan van 't Hoff
De zondeval, Jan van ’t Hoff

Klassiek realisme
   

De parallel met deze grootmeesters uit de barok vindt Van t Hoff  te veel eer voor zijn schilderstukken.  Hij voelt zich verwant met zowel het impressionisme als het klassiek realisme. De levensechtheid van personages, landschappen en taferelen spat als het ware van het doek.
Neem  het werk ‘Jezus stilt de storm’. Tijdens een oversteek van het Meer van Galilea steekt een razende storm op. Door de angst op de gezichten van de aan boord zijnde vissers voel je de spanning. In alle rust staat daar die ene Visser met zijn opgeheven hand.  Alleen aan dat gebaar herken je Jezus. Zijn ruimvallende kleed en hemd en verweerde gezicht ontrukken hem aan hemelse illusies. ‘Als mens was Hij gewoon een van ons maar dan zonder zonde’, zegt Jan, ‘tegelijk bleef Hij God.‘ 

Jezus stilt de storm, Bijbelschilder Jan van 't Hoff
Jezus stilt de storm, Bijbelschilder Jan van ’t Hoff

Bijbelschilder Jan van ’t Hoff en portretkunst

Jan van ’t Hoff schildert al 45 jaar lang portretten. Dat zie je terug in zijn schilderijen voor Gospel Images. De expressie op elk gezicht van welk personage dan ook op elk doek raakt Peter en mij.
Neem bijvoorbeeld het woedende gezicht van Mozes op ‘Het gouden kalf’. Vergelijk dat met de gelukzaligheid op zijn gezicht op ‘Mozes met de tien geboden’. 
Beide doeken wijzen op het Bijbelfragment waarin Mozes op de berg Sinaï de stenen tafelen ontvangt. Op het eerste slaat hij deze stuk omdat zijn volk God verloochent. Op het tweede ontvangt hij ze opnieuw. De samenvatting van de tien leefregels luidt: ‘Heb God lief boven alles en heb uw naaste lief als uzelf.’

Het gouden kalf, Gospel Images
Het gouden kalf, Jan van ’t Hoff
Mozes met de tien gebode, Jan van 't Hoffn
Mozes, Jan van ’t Hoff

Bijbelschilder Jan van ‘t Hoff en de driedimensionaliteit

Jan van t Hoff verstaat de kunst om driedimensionaliteit aan te brengen binnen de beperking van het platte vlak. Door de zo ontstane diepte voel je je als het ware opgenomen in het werk. Je wordt zelf onderdeel van de Bijbelverhalen. Ze komen tot leven.  
Staande voor het doek ‘De wonderbare spijziging’’  voel ik me opgenomen in het doek. Alsof ik er zelf deel van uitmaak.  Een pad aan de linkerkant van ‘De terugkeer van de Verloren Zoon’ wekt de illusie dat je dit pad zomaar kan gaan bewandelen.

De wonderbaarlijke spijziging, Jan van 't Hoff
De wonderbaarlijke spijziging, Jan van ’t Hoff

Bijbelschilder Jan van ’t Hoff en zijn oog voor het detail

Op elk doek van Jan van ’t Hoff valt ook zijn oog voor detail op. Zoals de Egyptische wandschildering rechts op het doek ‘Jozef maakt zich bekend als onderkoning van Egypte’. De gezichtsuitdrukkingen van de broers spreken voor zich.
Samen kijken Peter en ik naar het werk terwijl Jan de parallel trekt met het lijden van Christus. ‘Jozef richt het woord tot  zijn broers en zegt:  ‘Jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden.’ Op vergelijkbare wijze heeft ook Jezus moeten lijden om zo de mensen te kunnen redden. ’

Gospel Images
Jozef maakt zich bekend, Jan van t Hoff

Groeien in het geloof

Bij  ‘Abraham offert  Izak ’trekt Jan van ’t Hoff de parallel met het offer dat God bracht. ‘God stelde Abrahams geloof op de proef door hem de opdracht te geven zijn zoon te offeren. ‘Abraham hoefde Izak uiteindelijk niet werkelijk te doden. Maar God heeft Zijn zoon Zelf wel gegeven om de straf voor onze zonden te dragen’, stelt Jan van ’t  Hoff.
Het  werken aan Gospel Images verdiept zijn geloof. ‘God krijgt een steeds grotere plaats in mijn leven. Ik verwonder me ook steeds meer over de liefde van God die zijn enige Zoon schonk om de mens te willen redden van de zonde en daarmee van de dood,’ zegt hij gedreven.

Abraham offert Izak, Jan van 't Hoff
Abraham offert Izak, Jan van ’t Hoff
Op 13 oktober 2021 nam Koning Willem-Alexander de Nieuwe Bijbelvertaling in ontvangst. Trinity zong hem toe.
Verloren zoon Jan van 't Hoff
Verloren zoon, Jan van ’t Hoff

Laat je raken  door Bijbelse kunst

Wist je dat?

Wist je dat Jan van ‘t Hoff bekend staat om zijn portretkunst en natuurstillevens?

Kijk voor meer informatie op de website van Jan van ’t Hoff.

Regelmatig schrijf ik over kunst. Dat leidt tot vele uitnodigingen. Zoals voor de opening van de expositie Flash/Back in het Mauritshuis. Hiervoor lieten zestien fotografen zich inspireren door eeuwenoude meesterwerken. De expositie werd geopend door Koning Willem-Alexander. Ze vond plaats op 1 juni 2022 ter ere van de 200e verjaardag van het Mauritshuis.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *