Pastoor Schafraad 80 jaar: feestvieren, elkaar ontmoeten en een volle kerk

Pastoor Schafraad proost op zijn 80e verjaardag met schrijfster Marianne Visser van Klaarwater en haar echtgenoot Peter Lasschuit

Pastoor Schafraad proost op zijn 80e verjaardag met schrijfster Marianne Visser van Klaarwater en haar echtgenoot Peter Lasschuit

Pastoor Jan Schafraad vierde vanaf 14 tot en met 17 november zijn 80e verjaardag, Op 17 november genoten Peter en ik mee van het feest. We ervaarden het als een bron van inspiratie. Na de H.Mis geheel in de stijl van pastoor Schafraad vond de presentatie plaats van zijn boek ‘’Blijf in je kracht. 7 stappen, Bezieling wil je delen.’’

Pastoor Schafraad 80 jaar, H.Mis met drie heren geheel in zijn stijl

Van links naar rechts; Diaken Wil Houben van Mariadorp.  Pastoor Roy Driessens van Mesch en Pastoor Schafraad

‘’In de naam van de Liefde, de Vriendschap en de Verbondenheid’’. Met eigen woorden maakte pastoor Schafraad het kruisteken om de H.Mis te openen. Op deze 17e  november bood de H.Pancratius te Mesch te weinig zitplaatsen.

De missie van pastoor Schafraad

Na het kruisteken vatte pastoor kort zijn missie samen: ‘’Mensen helpen in hun kracht te blijven en bezieling te geven met de H.Geest als gids.’’ Met deze missie spreekt hij velen aan.
‘’Ik had bijna de RK-kerk achter me gelaten. Totdat ik Schafraad hoorde praten. Zijn woorden spraken me aan. Ik bleef de kerk bezoeken, zoals velen met mij’’, vertrouwde Maurice Theunissen mij toe na afloop van de H.Mis.

Pastoor Schafraad

Pastoor Schafraad

Schafraad schudt het goede in de mens wakker

Pastoor Schafraad droeg de H.Mis op samen met pastoor Roy Driessens van Mesch en Diaken Wil Houben van Mariadorp. De H.Mis op 17 november vond geheel plaats in de stijl van pastoor Schafraad. Hij sprak de mensen aan met zinnen en woorden die raken. Zoals in het openingsgebed de zin: ‘’Help mij oog en oor te hebben voor andere zienswijzen.’’
Schafraad schudt het goede in de mens wakker. Ook tijdens deze in het Latijn gezongen Mis. Met woorden van kracht kwam ik dichter bij mezelf.
Zo volgden na het Kyrie de woorden: ’Wij vertrouwen op de kracht van de Liefde, Heer ontferm U over ons. Wij vertrouwen op de kracht van de Vriendschap, Christus ontferm U over ons. Wij vertrouwen op de kracht van de Verbondenheid. Heer ontferm U over ons.’’

Mariette Tesselaar las een gedicht voor uit: ''B;lijf in je kracht'' van pastoor Schafraad

Mariette Tesselaar las een gedicht voor uit: ”Blijf in je kracht” van pastoor Schafraad

Pastoor Schafraad: de RK kerk slaapt

Tijdens het Evangelie las pastoor Marcus 5: 21-43.  Daarin wekt Jezus een dood meisje tot leven met de woorden: ‘’Talita Koemi’’, ‘’meisje sta op’’ In zijn preek trok Schafraad de parallel met de RK kerk in Nederland.
‘’Ze lijkt haar laatste dagen te beleven. Maar ze slaapt, zoals ook idealen in ons kunnen slapen. Jezus leefde ze ons innerlijke idealen voor om deze in onszelf wakker te schudden.’’

Marianne Visser van Klaarwater leest pagina over pastoor Jan Schafraad voor uit haar manuscript ''lees mijn briefje maar''

Marianne Visser van Klaarwater leest pagina over pastoor Schafraad voor uit haar manuscript ”lees mijn briefje maar”

Pastoor Schafraad: wat is bidden?

‘’’Jezus wees op het belang van bidden’’ stelde pastoor Schafraad. ‘’Maar wat is bidden?’’ Het antwoord lazen we in een kleurrijke brochure over Schafraads nieuwste boek: ‘’Blijf in je kracht: 7 stappen: Bezieling wil je delen.’’ (2018).
Door de in het boek opgenomen kernachtige uitspraken ontdek je het verschil en overeenkomst tussen een wens van het zijn en een gebed. Bidden is
volgens Rabijn Harold Schulweis Rabbijn (1925-2014) onder andere:
● Met inzicht om inzicht vragen;
● Verlangen naar krachten om de situatie aan te kunnen;
● In iedere situatie kansen zien;
Bidden is volgens Edward Schillebeeckx, theoloog RK kerk (1914-2009)
● Je present stellen ten overstaan van een onzichtbaar mysterie;
● Het activeren van een leven vanuit geloof, hoop en liefde.
Deze en vele andere uitspraken geeft pastoor Jan Schafraad door in zijn boek ‘’Blijf in je kracht.’’ Ze verrijkten en verrijken nog steeds zijn leven. Met als ondertitel ‘’bezieling wil je delen’’ ondersteunen ze je zoektocht naar je innerlijke ik.

Na de presentatie van zijn boek ''Blijf in je kracht'' trakteerde pastoor Schafraad de gasten op een buffet in feestboerderij de Laathof te Mesch

Na de presentatie van zijn boek ”Blijf in je kracht” trakteerde pastoor Schafraad de gasten op een buffet in feestboerderij de Laathof te Mesch

Pastoor Schafraad: Bezieling wil je delen

Na de H.Mis wachtte in Feesthoeve de Laathof een gezellig samenzijn en de presentatie van het boek: ‘’Blijf in je kracht, 7 stappen, Bezieling wil je delen.’’ In een film interviewde Maurice Theunissen de pastoor over zijn missie.
Als schrijfster van het voorwoord las ik een pagina voor uit mijn manuscript ‘’lees mijn briefje maar’’. Het betrof de ontmoeting tussen pastoor Schafraad, Peter en mij in 2011. Ik noemde pastoor, mijzelf en paus Franciscus ‘’bezielde personen, maar in de kerk weten ze niet altijd wat of ze met ons aan moeten.’’

Pastoor Schafraad vierde zijn 80e verjaardag in de kerk H.Pancratius (9e eeuw) te Mesch

Pastoor Schafraad vierde zijn 80e verjaardag in de kerk H.Pancratius (9e eeuw) te Mesch

Pastoor Schafraad en zijn drieluik:

Pastoor Schafraad vierde zijn 80e verjaardag met een drieluik:
● ontmoeten in huiselijke kring; zowel met o.a. mensen van zijn vroegere parochie in Langedijk en van de Koepelkerk in Maastricht, als met ieder ander;
● ontmoeten in zijn kloosterleven; wat kun je leren van een kloosterling?
● ontmoeten als priester en leraar; in een volle kerk wees pastoor Schafraad op 17 november op het belang van liefde, vriendschap en verbondenheid. Getroffen door zijn oprechtheid en bezieling raakte ik diep ontroerd tijdens het zingen van het Credo. Troost en kracht vind ik ook in zijn boek ‘’Blijf in je kracht;’’
● de tenor Eric Habets verraste pastoor Schafraad tijdens de H.Mis met het zingen van het Hallelujah (Leonard Cohen) en Nella Fantasia (Ennio Moriccone).
Dit drieluik paste bij pastoor Schafraad en de diversiteit aan vrienden, familie en kennissen. In zijn mensenleven leidde dat tot mooie en interessante ontmoetingen

Wist je dat?

Wist je dat pastoor Schafraad zijn boek ziet als een nalatenschap? ‘’De toekomst zal uitwijzen wat de waarde is. De persoon Jezus en het katholieke geloof houden mij nog iedere dag bezig. Voor velen was dit ook gebruikelijk in de vorige eeuw.
Met het loslaten van de kerkgang en het geloof zijn veel zaken aan de kant gezet.
Als pastoor moet ik me aan de Liturgie en Rituelen houden. Met als gedachte: dit mag wel en dat mag niet. Maar je snapt er vaak niets van. Daarom spreek ik de mensen aan met woorden die hen inspireren en motiveren.’’

Wil je dichter bij jezelf komen, jezelf leren kennen of de rijkdom van citaten ontdekken? Kijk dan op de website van pastoor Schafraad, luisterende naar de naam: ‘’de Geest als gids.’’

Regelmatig schenk ik aandacht aan inspirerende personen die bijdrage aan een maatschappij met meer liefde, compassie en verbondenheid. Eerder bracht ik Benne Solinger (1952-2022) in beeld. Als kankerpatiënt bleef hij zich inzetten voor anderen.

2 gedachten over “Pastoor Schafraad 80 jaar: feestvieren, elkaar ontmoeten en een volle kerk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *