Nederlandse taal en nieuwkomers; beter beheersen leidt tot meer cohesie

Frénk van der Linden en Petra Stienen tjdens het debat over Nederlandse taal voor de Orde van den Prince op 22 april 2017 in het Joahnnieterklooster te Haarlem

Frénk van der Linden en Petra Stienen tjdens het debat over Nederlandse taal voor de Orde van den Prince op 22 april 2017 in het Joahnnieterklooster te Haarlem

Nederlandse taal stond centraal op 22 april tijdens de door de afdeling Kennemerland georganiseerde gewestdag van de Orde van den Prince. In het Johannieterklooster van Haarlem vond een debat plaats met als sprekers de arabiste Petra Stienen en t.v.presentator Frénk van der Linden.

vluchtelingen in Haarlem.

vluchtelingen in Haarlem.

Nederlandse taal willen we als leden van de Orde van den Prince koesteren en beschermen omwille van meer cohesie in de maatschappij. Maar hoe staat het met nieuwkomers? Ze praten soms zo gebrekkig Nederlands. Kunnen wij het geduld opbrengen om naar hen te luisteren? De massale komst van vluchtelingen beïnvloedt wellicht ook onze taal. Waar liggen onze grenzen?

Nederlandse taal willen we koesteren

Petra Stienen wees op de woorden van de in Sittard geboren Toon Hermans. . Liefkozend sprak hij over zijn Limburgs. ‘Als ze Nederlands spreken, proef ik appelsap. Bij het horen van Limburgs proef ik champagne bubbelen.”
Petra Stienen zelf voelde zich als studente uitgelachen wegens haar Limburgse groet ‘’hoje’’. ‘’Toen ik aan de universiteit van Leiden ging studeren, wist ik niet hoe snel ik mijn Limburgs accent moest afleren.” Bij T.V. presentator Frénk van der Linden leidde zijn accent uit de Bollenstreek mede tot ontslag bij het radioprogramma ‘’Met het oog op morgen’’. Beiden koesteren nu het dialect uit hun geboortestreek. Het is hun hartstaal, zoals Petra dat noemt.
Een van de leden noemde ‘’de taal van het hart’’ het grootste compliment voor taal als middel om elkaar te begrijpen. ‘’Dus maak ik me geen enkele zorg over de invloed van nieuwkomers op onze taal. We moeten gewoon accepteren dat iemand het niet zo goed doet.’’

Gebrekkig Nederlandse taal

Alle nieuwkomers moeten Nederlands leren spreken. Hoe ze ook hun best doen grammaticaal perfect en accentloos blijft dit nooit. In hoeverre kunnen wij geduld opbrengen om naar hen te luisteren?
Van der Linden wilde weten in hoeverre we als Orde verdraagzaam staan tegenover het moeizame Nederlands van nieuwkomers. Op de vraag of onze grammaticaal perfect Nederlands moet blijven, staken slechts 5 van de ruim 90 aanwezige leden hun hand op.
De overige leden, waaronder ikzelf, accepteerden enige invloed. Daarmee deden we als leden van de Orde van den Prince recht aan onze twee pijlers: amicitiae (vriendschap) en tolerantia (tolerantie).
Machiel van Velden,lid van afdeling den Haag, wees erop zijn moedertaal te koesteren. “Omdat ik daarin, meer dan in andere talen, humor, woordspelingen en synoniemen kan gebruiken.”

Nederlandse Taal, Orde van den Prince, 22 april,

Debat Nederalndse Taal, Orde van den Prince, 22 april.,Frénk van der Linden in gesprek met Machiel van Velden, aldeling den Haag van Orde van den Prince. ,  .

Meer cohesie in de maatschappij

Dat niet alleen woorden maar ook gevoel en inlevingsvermogen tot meer verbondenheid leiden, bleek uit de woorden van Frénk van der Linden. Hij wees op een samenkomst van mensen met verschillende talen. ‘’Er was een kakafonie aan klanken. Toch voelden de mensen zich met elkaar verbonden. Ik vond dat heel ontroerend.”
Dat gevoel tot meer begrip leidt, blijkt ook uit het lied ‘’mag ik dan bij jou’’ van Claudia de Breij.
Bij dat lied staat bijna iedereen te huilen, stelde Petra Stienen. ‘’Ga maar eens bij jezelf na. Wij lezen van links naar recht en van boven naar beneden. Maar hoe zou je jezelf voelen als je moest vluchten naar China? Daar lezen ze van rechts naar links en van onderen naar boven.’’

Mgr Hendirks. foto MaartenTamsma, lid Kennemerland

Mgr Hendirks. foto MaartenTamsma, lid Kennemerland

Bevordert de Nederlandse taal de cohesie ?

Niet altijd, zo bleek ‘s middags tijdens het bezoek aan de kathedrale basiliek st Bavo, Volgens Mgr dr J.Hendriks telt Haarlem liefst drie kathedralen door eeuwigdurende godsdiensstrijd (1559-1853).

   • De Grote Bavo op de Markt, in 1559 was dit de kathedraal voor bisschopszetel Haarlem. Totdat de beeldenstorm van 1566 daaraan een eind maakte. De katholieken kwamen voortaan samen in schuilkerken.
   • Na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie 1853 deed de st Jospehkerk tot 1898 dienst als kathedraal voor het bisdom Haarlem.
   •  De kathedrale basiliek st Bavo. Met als architect Abraham Cuypers begon de bouw in 1895 en kwam gereed in 1930. Op 2 mei 1948 wijdde Paus Pius XII de st Bavokerk tot basiliek.
   • Stichting Lezen & Schrijven maakt met behulp van taalambassadeurs schriftelijke informatie beter begrijpelijk voor laaggeletterden.

  Wist je dat?

  Wist je dat Haarlem zijn naam als kunstenaarsstad dankt aan de schilder Frans Hals en bouwmeester Lieven de Keij? Zij vluchtten tijdens de 80 jarige oorlog vanuit Vlaanderen naar Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *