Mozart: zijn vader wekte de woede van de aartsbisschop van Salzburg

het originele door Mozart gecompineetde Requiem

Mozart: het origineel van het door hem  gecomponeerde Requiem

Mozart (1756-1791)was een backpacker van het eerste uur. Naar het voorbeeld van zijn vader Leopold nam Wolfgang Amadeus niet zijn rugzak maar koets en paard om daarmee door Europa te reizen. Zelfs al verloor hij daarmee zijn belangrijkste opdrachtgever, Hieronymus von Colloredo, aartsbisschop van Salzburg.

Mozart requiem

Mozart requiem

Kort na het componeren van de Krönungsmesse’ en “Vesperae Solennis de Confessor barstte de bom. Coloredo ergerde zich al enige tijd mateloos aan Mozart. Hij kon zomaar zonder enige aankondiging vooraf op reis gaan en kwam regelmatig te laat.
Iets van deze eigengereide houding jegens Colloredo horen we ook in zijn kerkmuziek :  die Krönungsmesse’en Vesperae Solennis de  Confessor.  Blaaspartijen geven deze twee kerkelijke muziekstukken iets van triomf.

Italië.

Vooral Italië was favoriet bij Mozart. Tussen 1769 en 1773 maakte hij er met zjin vader drie reizen. Gezien het succes van deze concerten sloeg kardinaal Pallavicini op 5 juli 1770 de 14 jarige jongen tot ridder van het gulden spoor. Drie dagen later werd de jongen zelfs voorgesteld aan de paus.

Mozart voelde zich in zijn vrijheid beperkt

Op verzoek van Colloredo reisde Mozart op 12 maart 1781 naar Salzburg. Amper twee maanden later, op 9 mei 1781 maakt hij ruzie met de aartsbisschop. De vrijgevochten en door koningen en paus bejubelde componist voelde zich te veel ingeregen in het door de aartsbisschop opgelegde keurslijf.

Eruit geschopt

Hij dient op 10 mei zijn ontslagbrief in bij hofrentmeester graaf Arco. Deze bewaart de brief in de hoop dat de componist tot inzicht zal komen. Wanneer hij  op 9 juni navraag doet, schopt Arco hem letterlijk het aartsbisschoppelijk paleis uit.

Mozart schrijft verontwaardigd een brief

Verontwaardigd schreef Mozart daarover op 9 juni 1781 vanuit Wenen aan zijn vader in Salzburg.  “Dat is de manier om mensen te beïnvloeden en aan zich te binden.
Verzoeken afwijzen uit louter stompzinnigheid, geen woord zeggen tegen de meester uit gebrek aan moed.en uit een voorliefde voor kruiperigheid, iemand ongeveer vier weken in onzekerheid laten en hem, als hij zich tenslotte gedwongen voelt in eigen persoon zijn petitie te gaan brengen, niet eens binnenlaten, maar hem eruit gooien, met nog een schop onder zijn achterwerk toe.
Dat is de graaf Arco, die volgens uw laatste brief het beste met mij voor heeft. Ik word geacht aan dit hof te blijven werken. Dat is de plaats waar iedereen die een geschreven verzoek wil indienen, in plaats van te worden geholpen op een dergelijke manier wordt behandeld.”

Een van zijn Een jaar later componeerde Mozart een van zijn mooiste opera’s ‘’die Entführung aus dem Serail.”  In 1791 vond in Wenen de eerste uitvoering plaats van Mozarts opera die Zauberflöte.

Papageno. figuur uit Mozarts Opera die Zauberflote

Papageno. figuur uit Opera die Zauberflote

Tips voor liefhebbers van Mozart:
• Locaties in Salzburg die herinneren aan Mozart.
• Tijdens de viering van 50 jaar Nationale Opera klonk Mozarts Figaro.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *